od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Otwieramy się na Wasze pomysły! Zmiany w Konkursie z edukacji ekologicznej

zdj. Park Krajobrazowy Dolina Słupi Elwira Ahmad

Otwieramy się na Wasze pomysły! Zmiany w Konkursie z edukacji ekologicznej

31.12.2021 roku mija termin składania wniosków w konkursie z edukacji ekologicznej. Zależy nam, aby jak najwięcej instytucji i organizacji wzięło w nim udział!

31 grudnia 2021 roku mija termin składania wniosków w konkursie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Zależy nam, aby jak najwięcej instytucji i organizacji wzięło w nim udział! Na prośbę wielu z nich, zmieniliśmy regulamin. Rozszerzyliśmy listę podmiotów, które mogą uczestniczyć w konkursie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawsze podkreśla rolę edukacji w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych. W obliczu pogarszającego się stanu ekosystemów i postępujących zmian klimatu bezsprzeczna jest konieczność prowadzenia szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, która skłoni nas do zmiany nawyków oraz zachęci do pozytywnego działania na rzecz ochrony przyrody.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 13 lat prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego. Jeszcze dłużej, bo od ponad 20 lat, Fundusz jest strategicznym partnerem samorządów oraz innych podmiotów realizujących działania na rzecz edukacji ekologicznej. W tym czasie rozpatrzyliśmy ponad 2 000 wniosków, które uzyskały łącznie 66 mln zł dofinansowania.  Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na edukację przyrodniczą powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze oraz odbyło się wiele akcji i festynów ekologicznych na obszarze całego województwa.

W tym roku, działając w myśl naszego motto „dla ludzi i środowiska”, postanowiliśmy jeszcze szerzej otworzyć się na pomysły z zakresu edukacji ekologicznej, obecnych i przyszłych beneficjentów.  Z tego względu Fundusz od listopada prowadzi konsultacje społeczne. Jesteśmy ciekawi pomysłów i inicjatyw środowiskowych, różnych grup społecznych, organizacji oraz instytucji. Pytamy: co myślą o problemach środowiska naturalnego, przyczynach, skutkach i metodach przeciwdziałania im oraz o konieczności podjęcia działań w kierunku edukowania wszystkich grup społecznych na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony?

Konsultacje społeczne pokazały, że należy zwiększyć liczbę uczestników „Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego”. Wiele instytucji, organizacji, fundacji, stowarzyszeń pozarządowych i rządowych zgłaszało pomysły na warsztaty, kampanie oraz akcje społeczne, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy związane ze skutkami niekontrolowanego rozwoju cywilizacji, pogarszającego się stanu środowiska oraz postępujących zmian klimatu. Do listy uczestników Fundusz dopisał uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Współcześnie najsilniejszym źródłem edukacji nieformalnej są media. Z tego względu po raz pierwszy wnioski mogą składać grupy medialne, domy mediowe, agencje kreatywne produkujące materiały wideo, prasowe, czy internetowe. Ich działania przyczynią się do wzrostu zainteresowania problemami  różnorodności biologicznej, cennych ekosystemów, zagrożonych gatunków, czy też postępujących zmian klimatu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przesłać swoje uwagi i pomysły w ramachkonsultacji społecznych. Wszelkie sugestie rozpatrywane są na bieżąco. Na prośbę interesariuszy został wydłużony termin składania wniosków do końca grudnia 2021 r.

Dyskusje na temat zagrożeń środowiskowych i ekologicznych wciąż trwają, cały czas szukamy rozwiązań, które pozwolą pogodzić rozwój gospodarczy i społeczny człowieka z prawami przyrody i przy jej zachowaniu w nienaruszonym stanie. Ciągle czekamy na  pomysły, piszcie na adres: promocja@wfos.gdansk.pl.

Previous Troska o dobrą jakość powietrza
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.