od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pierwsze umowy w programie Ciepłe Mieszkanie podpisane!

Pierwsze umowy w programie Ciepłe Mieszkanie podpisane!

9 pomorskich gmin podpisało umowy o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Łącznie trafi do nich około 6 mln zł.  Środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 8 000 ton rocznie.

Umowy podpisały gminy Ryjewo, Dębnica Kaszubska, Nowa Wieś Lęborska, Kępice, Borzytuchom, Debrzno, Człuchów, Ustka, a także miasto Tczew. Nieefektywne źródła ciepła wymienione zostaną w sumie w 297 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Zainteresowanie programem Ciepłe Mieszkanie w województwie pomorskim jest bardzo duże. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych posiadający indywidualne źródła ciepła na paliwo stałe od dawna na niego czekali. Podpisaliśmy umowy z pierwszymi dziewięcioma pomorskimi gminami, a wnioski kolejnych samorządów są w trakcie oceny przez naszych pracowników. Pod względem liczby wniosków, które do nas wpłynęły jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, po województwie dolnośląskim. To bardzo cieszy. Inwestycje bowiem z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie – tłumaczy Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.    

Najwięcej kopciuchów zlikwidowanych zostanie w gminie Ryjewo. Prace przeprowadzone zostaną w 63 lokalach mieszkalnych. Na drugim miejscu jest miasto Tczew.

Nasza gmina przystąpiła do programu Ciepłe Mieszkanie, gdyż mieszkańcy sygnalizowali problemy z finansowaniem wymiany źródeł ciepła. Wiem, że większość osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych skorzysta z programu. Ukształtowanie terenu naszej gminy sprzyja gromadzeniu się smogu. Jestem przekonany, że wspólnie zrobimy wszystko, aby pomóc jak największej liczbie mieszkańców, co wpłynie na jakość powietrza – mówi Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo.

W Tczewie zarejestrowanych jest około półtora tysiąca tzw. kopciuchów. To dużo jak na 55 – tysięczne miasto o dość zwartej zabudowie. Od wielu lat podejmujemy działania, aby tę liczbę zmniejszyć. Przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku, realizowaliśmy programy, których celem była wymiana źródeł ciepła. Działa u nas punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, w którym mieszkańcy złożyli ponad 200 wniosków na kwotę blisko 1 mln zł. Ciepłe Mieszkanie jest doskonałym uzupełnieniem tych działań. Program adresujemy przede wszystkim do mieszkańców Starego Miasta, gdzie ciasna zabudowa, sędziwy wiek kamienic i największa liczba działających pieców kaflowych, są dla nas sporym wyzwaniem. Zależy nam, aby historyczne centrum Tczewa oddychało zdrowym powietrzem. Będziemy promować program i zachęcać mieszkańców do sięgania po dofinansowanie pomagając im we wszelkich formalnościach – zapewnia Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa.   

Dzięki realizacji programu Ciepłe Mieszkanie w 9 pomorskich gminach o ponad 8 000 ton rocznie zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Mniejsza będzie także emisja pyłów do atmosfery i benzo(a)pirenu.

Dobra i sprawna współpraca pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a jednostkami samorządu terytorialnego zaowocowała dużą liczbą wniosków, w porównaniu do innych regionów kraju. Zapraszamy kolejne gminy do składania dokumentów –  zachęca Michał Leszczyński – koordynator programu Ciepłe Mieszkanie w WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Ciepłe Mieszkanie

Budżet programu dla województwa pomorskiego to 79 mln zł. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Ciepłego Mieszkania jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.     

Program wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo, przy okazji likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe, możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta i wynosi od 15 000 do 37 500 zł.

Dystrybutorem środków w programie są gminy. To urzędnicy gminni najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców.

Program Ciepłe Mieszkanie realizowany będzie do 2026 roku. Obecny nabór trwa do końca bieżącego roku.

 

Previous Zapytanie ofertowe nr O.230.052.2022 z dnia 29.11.2022 r.
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.