od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

Podpisanie umowy w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zdj. WFOŚiGW w Gdańsku

Pierwsze umowy w ramach „Czystego Powietrza” podpisane!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł pierwsze umowy z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawarł pierwsze umowy z beneficjentami programu „Czyste Powietrze”. Podpisanych zostało 16 umów o dotację na łączną kwotę 164 557 zł. Zrealizowane zostaną zadania polegające na montażu nowego, ekologicznego źródła ciepła: kotła gazowego, kotła na biomasę, pompy ciepła. Są to pierwsze umowy w ramach programu priorytetowego, zatem przechodzimy do historii. A wszystko to w trosce o czyste powietrze naszego miasta, regionu i kraju – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko.

 

Program „Czyste Powietrze” obejmuje działania, których celem jest ograniczenie lub wyeliminowanie emisji pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych pieców i domowych kotłów oraz termomodernizację budynków. Obejmuje ono sześć rodzajów inwestycji:

– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);

– zakup i montaż nowych źródeł ciepła;

– docieplenie przegród budynku;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Całkowity koszt programu to 103 mld zł. „Czyste Powietrze” realizowane będzie do 2029. Beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie w formie pożyczki lub dotacji, dotacji i pożyczki. Dotacje wahają się od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

 

1 stycznia 2019 czasowo wstrzymany został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”. Zostanie on wznowiony po aktualizacji programu priorytetowego oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246). Więcej informacji znajduje się tutaj 

Previous Nagroda WFOŚiGW w Gdańsku w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.