od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami

W dniu  29 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 321/XXX/16 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”

http://bip.pomorskie.eu/m,432,plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-pomorskiego-2022-pgowp-2022.html

oraz Uchwałę nr 322/XXX/16 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/416/

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.