od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Każdy wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną i źródło jego finansowania jeżeli oferuje towary lub świadczy usługi na rynku jest według prawa unijnego przedsiębiorcą.

Obowiązek składania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą informacji o otrzymanej pomocy publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1808).

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Wzory informacji jn. zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc w zależności od rodzaju pomocy, o którą wnioskodawca się ubiega i tak:

  • Druk PP.I – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”
  • Druk PP.II – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącymi Pomocy Publicznej.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.