od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pomorscy na Green Week w Brukseli

Obrady w ramach Green Week w Brukseli, uczestnicy spotkania zgromadzeni w sali, słuchają prelekcji

Pomorscy na Green Week w Brukseli

Przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku promowali podczas Zielonego Tygodnia w Brukseli rodzinę Pomorskich – bohaterów kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku promowali podczas Zielonego Tygodnia (Green Week) w Brukseli rodzinę Pomorskich – bohaterów kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Zielony Tydzień Unii Europejskiej to największe wydarzenie w dziedzinie ochrony środowiska w Europie. To doskonała okazja do debaty i dyskusji na temat europejskiej polityki ochrony środowiska.

Green cities for a greener future – to tegoroczne hasło spotkań. Prognozuje się, że do 2020 roku 80% Europejczyków mieszkać będzie w miastach. Stąd tak ważne są proekologiczne działania miast. Wiele inicjatyw, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy zrównoważone planowanie urbanistyczne, zostało już podjętych. Unia Europejska wspiera zmiany, oferuje pomoc merytoryczną i finansową.

Podczas Green Week w Brukseli reprezentanci różnych miast przedstawili projekty, które zostały zrealizowane, a także te, które są planowane. W zielonych miastach po prostu lepiej się żyje i ludzie są bardziej szczęśliwi. Warto inwestować w zieleń, publiczny transport, udogodnienia dla rowerzystów, pojazdy elektryczne czy specjalne pasy dla autobusów miejskich. Mieszkańcy potrzebują kontaktu z naturą. Hotele, szkoły, szpitale otoczone bujną zielenią lub ogrodami – na konferencjach omówiono konkretne przykłady takich rozwiązań. Sama Bruksela pretenduje do miana zielonego miasta – dużo parków i skwerów, rowerów,  miejskich autobusów i tramwajów.

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało seminarium „Green City Life. Environmental Communication for Citizen Engagement”, które towarzyszyło wydarzeniom organizowanym w ramach Zielonego Tygodnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Komisji Europejskiej oraz różnych europejskich organizacji działających na rzecz środowiska.

Peter Czaga z Komisji Europejskiej mówił o wielkiej roli, którą odgrywają miasta. Mieszka w nich dużo ludzi, to w nich koncentruje się rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tu powstają innowacyjne pomysły. Wiele inicjatyw dotyczących ochrony środowiska realizowanych jest na poziomie miast. Wiem, że w Polsce Małopolska ma duży problem z zanieczyszczeniem powietrza. Ale to globalny problem, niezwykle ważna jest edukacja w tym zakresie – powiedział Peter Czaga.

Jean-Pierre Schweitzer z Instytutu Europejskiej Polityki Środowiskowej przedstawił plusy i minusy metropolii. Z jednej strony – zanieczyszczone powietrze, hałas, powodzie, ale także stres, depresja, otyłość. Z drugiej – centrum nowych technologii, kultury, rozwoju gospodarczego i ekonomicznego. Może rozwiązaniem, przynajmniej niektórych bolączek, są działania podejmowane w kierunku powstawania zielonych miast. W Berlinie nieużywane, zamknięte lotnisko zamienione zostało w olbrzymi park. W Wiedniu powstał ogród sąsiedzki, w którym pracują osoby starsze, niepełnosprawne, uchodźcy. W centrum Luksemburga  stworzono miejsce, w którym uprawiane są owoce i warzywa, a dochód ze sprzedaży zasila budżet  150 rodzin.

Wietse Van Ransbeeck opowiadał o projekcie CitizenLab. Przedsięwzięcie to umożliwia wymianę poglądów pomiędzy mieszkańcami a władzami miast. Jest to niezmiernie istotne, gdyż z badań wynika że coraz mniej osób ufa swoim włodarzom. 83% uważa, że brakuje transparentności w kontaktach z przedstawicielami lokalnej władzy. Platforma CitizenLab to miejsce na wzajemną informację, konsultację, współpracę. Platforma zachęca mieszkańców do udziału w miejskich projektach. Pomaga lepiej poznać ich potrzeby. Daje szansę obywatelom na decydowanie o ich mieście – stwierdził  Wietse Van Ransbeeck.

Joanna Miniewicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawiła założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza, realizowanej przez WFOŚiGW w Gdańsku. Jej bohaterem jest rodzina Pomorskich. To typowa rodzina mieszkająca w województwie pomorskim. Postawione przed nią zostały nie lada wyzwania. Uczy się jak rozsądnie korzystać z kurczących się na świecie zasobów wody i energii, jak dbać o jakość powietrza. Zrozumie, że ludzie wytwarzają za dużo odpadów i że odpowiednie postępowanie z nimi pomaga odzyskać znaczną część surowców. Kampania ma uświadomić zarówno mieszkańcom jak i turystom wspólną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Wpłynąć na zmianę postaw społecznych. Realizowana jest w telewizji, internecie, lokalnych rozgłośniach radiowych, środkach komunikacji miejskiej, kinach, bibliotekach, świetlicach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mark Veenhuizen – przedstawiciel holenderskiego miasta Apeldoorn opowiadał o projekcie, bohaterem którego jest rodzina bardzo podobna do Pomorskich. Na detalach pokazujemy dobre nawyki, na przykład w jaki sposób wykorzystywać plastikowe produkty. Nawet najmniejsza zmiana zachowań przynosi duże korzyści. Projekt realizowany jest w mediach społecznościowych, internecie.

Zwierzęta w mieście – to tytuł prezentacji Grażyny Sadowskiej z  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W mieście nie jesteśmy sami, żyjemy wspólnie z nietoperzami, ptakami, rybami, płazami, owadami.  Zwierzęta żyją w miastach, ale czyha tu na nich wiele zagrożeń: niebezpieczeństwo niesie ruch uliczny, fruwające torby foliowe, wycinanie drzew i krzewów. Nietoperze zjadają olbrzymie ilości owadów. Jesienią połowę tego ile ważą. To tylko jeden z powodów, dla których warto je chronić. Czasami jak jedziemy na interwencję, pokazujemy mieszkańcom nietoperze, to są zszokowani, że to takie małe zwierzątka, nieszkodliwe i bezbronne i strach przed nietoperzami … znika – tłumaczyła  Grażyna Sadowska.

Podczas Green Week Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał swoje stoisko, na których informował o rodzinie Pomorskich, szczegółach kampanii. Przez trzy dni stanowisko odwiedzili goście z różnych europejskich krajów. Kampania jest bardzo potrzebna, wartościowa i dobrze zaplanowana. Interesujące w niej jest to, że pokazuje przykład konkretnej rodziny z danego regionu. Porusza ważne kwestie, o których ciągle mówi się za mało. Byłoby dobrze, aby była realizowana w każdym województwie. Może wówczas świadomość Polaków będzie rosła i przełoży się na bardziej zrównoważone użycie zasobów, którymi dysponujemy i lepszą ochronę przyrody – powiedziała Monika Kotulak z organizacji pozarządowej w Budapeszcie. 

Dominika Lange ze Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, partnera wspierającego naszą kampanię, wysłała do Komisji Europejskiej zgłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawierające prośbę o możliwość promocji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza podczas Green Week w Brukseli. Konkurencja była bardzo duża, chętnych do  prezentacji swoich działań było pięciokrotnie więcej. Dlaczego nam się udało? Kampania jest dobrym przykładem poruszenia problemów, które są aktualne we wszystkich regionach Europy. Unia Europejska promuje projekty uniwersalne, a takim właśnie jest kampania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – tłumaczyła Dominika Lange.

Spotkaniom organizowanym w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia towarzyszyły wystawy, które promowały zielone projekty i rozwiązania w miastach.

Previous Doradcy Energetyczni wspierają pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.