od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pomorscy w Malborku

układ czterech, różnego koloru brył przestrzennych. Na trzech znajdują się treści edukacyjne, rysunki i diagramy. Bryły ustawione są w szeregu. Na najniższej bryle, będącej ławką, znajduje się logo kampanii „Pomorscy czują klimat”

Pomorscy w Malborku

Rodzina Pomorskich zawitała w kolejnej miejscowości Pomorza – Malborku.

Rodzina Pomorskich zawitała w kolejnej miejscowości Pomorza – Malborku. Do 30 września br. będzie można się zapoznać z informacjami zamieszczonymi na interaktywnej wystawie plenerowej, umiejscowionej przy Rondzie Solidarności (od ul. Piastowskiej).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Pomorscy czują klimat”, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom Pomorza i odwiedzającym region turystom jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Poruszane są tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, racjonalnym korzystaniem z zasobów oraz koniecznością ochrony różnorodności biologicznej. W ramach kampanii została zaprojektowana i wykonana interaktywna wystawa plenerowa, która odwiedza liczne miejscowości w województwie pomorskim. Prezentuje w ciekawy sposób zagadnienia związane z obiegiem wody w przyrodzie, w tym ważnej roli torfowisk, świadomą konsumpcją, gospodarką o obiegu zamkniętym. Z wystawy dowiadujemy się między innymi dlaczego nie należy wchodzić na wydmy, jak wygląda sieweczka obrożna i jej gniazdo, co może powstać z odpadów, czym jest ślad ekologiczny i jak go zminimalizować. W ramach projektu prowadzona jest także edukacja bezpośrednia. W trakcie imprez plenerowych nasi edukatorzy zachęcają, m.in. poprzez gry, do poznania przyrodniczych atrakcji Pomorza, prawidłowej segregacji odpadów czy racjonalnego korzystania z kurczących się zasobów naturalnych.

Na potrzeby promocji zostały wyprodukowane filmy i testymoniale, dostępne na profilu YouTube.

Na stronie internetowej kampanii oraz w mediach społecznościowych zamieszczane są gry i poradniki.

Previous Konkurs na projekt plakatu promującego tegoroczny Młodzieżowy Kongres Klimatyczny
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.