od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu: RPPM.12.01.00-22-0001/17 „Projekt Pomocy Technicznej na 2018 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu: RPPM.12.01.00-22-0001/17 „Projekt Pomocy Technicznej na 2018 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Beneficjent: Województwo Pomorskie

Partner: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Projekt Pomocy Technicznej na 2018 rok współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: RPPM.12.01.00-22-0001/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

 • Oś priorytetowa 12 Pomoc Techniczna
 • Działanie 12.1 Pomoc Techniczna

Wkład Funduszy Europejskich: 34 825 775 PLN

Działania wykonywane na rzecz Projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku obejmują:

 1. udział w pracach Komisji Oceny Projektów (ocena wykonalności i ocena strategiczna) wyznaczonej dla Osi Priorytetowej 10 Energia oraz Osi Priorytetowej 11 Środowisko
 2. opiniowanie zmian zakresu rzeczowego projektów realizowanych przy udziale wsparcia dotacyjnego w ramach następujących działań:
 • Oś Priorytetowa 10
  • Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
  • Działanie 10.2 Efektywność energetyczna
  • Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii
  • Działanie 10.4 Redukcja emisji
 • Oś Priorytetowa 11
  • Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych
  • Działanie 11.2 Gospodarka odpadami
  • Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Termin obowiązywania Porozumienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.

Ciąg logotypów Unia Europejska POLSKA WFOŚ Urząd Marszałkowski

 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.