od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Poznawanie przez dotyk

Ścieżka na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobieszewie; wzdłuż ścieżki tablice informacyjne z nazwami posadzonych drzew

Poznawanie przez dotyk

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy dla osób niewidomych i słabowidzących w Gdańsku Sobieszewie działa od 70 lat. Jest jedną z wielu placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Placówka położona jest w pięknym otoczeniu, na Wyspie Sobieszewskiej, a cała infrastruktura podporządkowana została potrzebom osób niewidomych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od lat finansowo wspiera działalność ośrodka. Właśnie ukończona została kolejna inwestycja, która otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Wybudowana została 600 – metrowa ścieżka. Biegnie ona obok budynków mieszkalnych, placu zabaw, sadu. Została zaprojektowana tak, aby oddziaływała na zmysły pozawzrokowe. Ma służyć osobom niewidomym do odpoczynku na świeżym powietrzu, do celów terapeutycznych i edukacyjnych. A także do ochrony niektórych gatunków ptaków, np. szczygła czy słowika.

Dookoła ścieżki posadzone zostały rośliny zgodne z panującym na terenie ośrodka ekosystemem. Wyznaczono 34 punkty przyrodnicze.  Pracownicy ośrodka ustawili  tabliczki informacyjne z pismem czarnodrukowym z odpowiednim kontrastem, jak również w piśmie Braille’a. Znajdują się na nich wiadomości na temat różnych gatunków drzew, krzewów i krzewinek charakterystycznych dla województwa pomorskiego.

Przy ścieżce posadzonych zostało 26 gatunków sosen z różnych stron świata. I co ciekawe, wybrano sosny kontrastujące ze sobą. Osoby niewidome poprzez dotyk poznają i odróżniają gatunki drzew. Nasadzone zostały drzewka karłowate lub szczepione, które można obserwować poprzez cały okres ich wegetacji. Dzięki temu osoby niewidome zauważają ich wzrost i rozwój. „Dla osoby niepełnosprawnej bardzo duże znaczenie ma budowanie obrazu otaczającego go świata. Poprzez zmysły takie jak słuch, dotyk czy węch odkrywa zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody dostarcza różnorodnych wrażeń. Człowiek z dysfunkcją w zakresie jakiegoś zmysłu może doświadczać kontaktu z przyrodą i poznawać ją innymi zmysłami. Często niewidomi odczuwają zjawiska niezauważalne dla innych, ponieważ wzrok jest zastępowany poprzez wyostrzenie innych zmysłów” – mówi Barbara Krech – kierownik ośrodka.

Wrzos i wrzośce tworzą specjalny tunel zapachowo – estetyczny. Trochę dalej posadzono krzewy cisów i jałowców. Za nimi, pas roślinny z krzewami irg, przeplatany krzewinkami lawendy, funkii i macierzanki. A na końcu krzewy owocowe: agrest i porzeczka.

Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom, podopieczni ośrodka mogą się sprawnie – i co najważniejsze – samodzielnie poruszać po ścieżce.  Na Wyspie Sobieszewskiej organizowane są turnusy rehabilitacyjne, warsztaty i szkolenia. Wszystko dla osób niewidomych i słabowidzących. Zyskują  nowe umiejętności, które pozwalają im sprawniej poruszać się w otaczającej rzeczywistości, a także zaakceptować swoją niepełnosprawność.

Ogród służy nie tylko potrzebom osób niewidomych i słabowidzących, ma także wymierne korzyści dla środowiska. Nasiona sosny służą jako pokarm dla ptaków, pokarmem są także owoce jałowca, irgi czy kaliny koralowej. W ich krzakach natomiast ptaki mogą budować gniazda. Krzewinki wrzosów, macierzanki, lawendy, funkii umożliwiają pszczołom zbieranie nektaru.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację tego projektu udzielił dotacji w wysokości 50 000 zł.

Previous Tony pyłów mniej!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.