od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Pożyczki

Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku wspiera działania określone Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w tym działania z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej, między innymi w formie finansowania zwrotnego.

Pożyczką ze środków WFOŚiGW można zabezpieczyć kapitał na realizację inwestycji i na zachowanie płynności finansowej (pożyczki płatnicze).

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku?
Fundusz gwarantuje:

 • indywidualne podejście do każdego wnioskodawcy,
 • doradztwo wysokiej klasy specjalistów,
 • warunki korzystniejsze od rynkowych:
   • oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M (ustalane co kwartał), nie niższe niż 3% w stosunku rocznym lub nie mniejsze niż 4% w przypadku pożyczek płatniczych,
   • możliwość wynegocjowania oprocentowania stałego nie niższego niż 3% w stosunku rocznym,
   • brak prowizji i opłat za rozpatrzenie wniosku,
   • brak opłat za dostępność środków,
   • brak wymogów dotyczących konieczności zapewnienia comiesięcznych obrotów na rachunku we wskazanej wysokości,
   • możliwość wcześniejszej spłaty części pożyczki
 • akceptacja różnych rodzajów zabezpieczeń:
   • dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
   • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
   • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej,
   • poręczenie osoby trzeciej,
   • przewłaszczenie urządzeń wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
   • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach,
   • przelew wierzytelności,
   • nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
   • cesja ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nieruchomości,
   • polisa D&O dla osób pełniących kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie,
   • gwarancja bankowa.
 • karencja w spłacie rat kapitałowych,
 • możliwość umorzenia części zobowiązania.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW podlega przepisom o pomocy publicznej.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami WFOŚiGW w Gdańsku, który udzielą bardziej szczegółowych informacji:  zip@wfos.gdansk.pl

Działaj z nami dla ludzi i środowiska!

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.