od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z biogazu

Kończy się budowa biogazowni rolniczej w gminie Wicko. Dzięki inwestycji emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ponad 6 000 ton rocznie. Zadanie współfinansowane jest z naszych środków.

Biogazownia rolnicza produkować będzie biogaz w wyniku beztlenowej fermentacji surowców roślinnych – kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, a także gnojowicy.

Biogaz posłuży jako paliwo napędowe do silnika spalinowego. Silnik wytwarzać będzie energię elektryczną i energię cieplną. Energie wykorzystywane będą na potrzeby biogazowni rolniczej, nadwyżka sprzedawana do sieci energetycznej. Energia cieplna przekazywana będzie również do kotłowni olejowej w Wicku, która dostarcza ciepło do domów oraz instytucji w najbliższej okolicy.

– W Polsce biogazownie rolnicze są coraz popularniejsze. Bardzo mnie to cieszy, że te odnawialne źródła energii zyskały liczne grono zwolenników. W województwie pomorskim powstaje coraz więcej biogazowni rolniczych. To ważne z punktu widzenia środowiska, to bowiem krok w kierunku zielonej gospodarki. A nam na tym szczególnie zależy – mówi Rafał Węglarek – manager projektu w WFOŚiGW w Gdańsku.

Biogazownia rolnicza przyłączona zostanie do Głównego Punktu Zasilającego Wicko. Wcześniej stało się tak z farmą wiatrową o mocy 40 MW. To wszystko umożliwia powstanie tzw. wyspy energetycznej, która uniezależni region od źródeł zewnętrznych.  

Biogazownia rocznie produkować będzie energię elektryczną w ilości 8 190 MWh. Zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery: dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki oraz pyłów.

Planowany koniec budowy to październik 2022 roku.

Koszt przedsięwzięcia to 15,5 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z naszych środków oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Previous ZAPYTANIE OFERTOWE NR O.231.POIŚ.010.2022
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.