od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na mocy porozumienia o powierzeniu zadań POIiŚ 2014-2020 zawartym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uczestniczy we wdrażaniu programu w ramach realizacji II osi priorytetowej – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

Zadania powierzone wojewódzkim funduszom obejmują przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów. Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, do rozdysponowania z unijnego budżetu jest 3,5 mld euro.

 

 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.