od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Programy

Programy | konkursy | nabory

Poznaj naszą ofertę

Czyste Powietrze

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne spełniające najwyższe normy. Dotacje również na termomodernizację budynku oraz montaż OZE.

Ciepłe Mieszkanie

Dotacje na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Nabór nr 1 (zakończony)

Bielik

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Remiz

Dofinansowanie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i wykorzystania OZE w budynkach wielorodzinnych.

Brodziec

Dofinansowanie dla publicznych uczelni wyższych na inwestycje, których celem będzie adaptacja do zmian klimatu. Nabór zakończony.


Nabór zakończony.

Florian

Dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP i WOPR.

Moja Woda

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji.

Florek

Dofinansowanie do zakupu profesjonalnego sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w akcjach ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne.

Ochrona Przyrody

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.

Edukacja ekologiczna

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie wiedzy z ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Państwowe jednostki budżetowe

Dofinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego

Agroenergia

Program wspiera rolników w zakupie i montażu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie na fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

Gospodarka wodno-ściekowa poza granicami aglomeracji

W ramach konkursu możliwa jest realizacja przedsięwzięć na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK.

Usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych: Dotacje na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wapnowanie gleb

Dofinansowanie na regenerację gleb. Dotacja na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Łapmy deszcz

Dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące ochrony zasobów wody oraz minimalizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji na działkach.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.