Przejdź do treści
x

Centrum edukacji ekologicznej - warsztaty praktycznej ekologii

Obrazy projektu
Nowy obiekt Stowarzyszenia EKO-Inicjatywa; budynek z przeszkloną ścianą wśród drzew
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: EkoInicjatywa

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-02

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 1 718 257,24 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 1 189 497,54 PLN
Body

Cele projektu:

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców woj. pomorskiego oraz włączenie ich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel zostanie osiągnięty w okresie 3 lat poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej, przez co podniosą się standardy pracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i zostanie rozszerzona oferta edukacyjna.

Planowane efekty:

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie, prowadzenie zajęć dla minimum 5 500 osób rocznie w formie: warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami przyrodnikami.

Głównym działaniem projektu jest stworzenie bazy edukacyjnej dla Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, którego podstawowym kierunkiem działalności jest edukacja przyrodnicza i ekologiczna skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego oraz turystów, różnych grup wiekowych tj. zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku polega na adaptacji budynku gospodarczego oraz ogrodu w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 1 oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oparciu o stworzone zaplecze.

Remontowany budynek znajduje się w zabytkowym kompleksie stadniny koni , objętym nadzorem konserwatora zabytków. W budynku zaplanowano 3 sale edukacyjne z możliwością połączenia, pomieszczenie biurowe dla edukatorów, bibliotekę, magazyn i toalety. Korespondująca z budynkiem przestrzeń, zostanie zaadaptowana na edukacyjny przyrodniczy ogród zmysłów. Elementami wyróżniającymi się w ogrodzie będą instalacje przestrzenne przedstawiające życie drzewa oraz owady w skali 1:100 – 1:150.

Koncepcja adaptacji budynku - zobacz 

Projekt koncepcyjny rewitalizacji ogrodu - zobacz 

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

tel./fax (55) 261 22 16, (55) 261 37 97

http://www.ekokwidzyn.pl/