Przejdź do treści
x

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii

Obrazy projektu
Spotkanie techniczne
Body

Logo porozumienia BurmistrzówW 2008 roku Komisja Europejska zainicjowała Porozumienie między Burmistrzami. To popularny ruch europejski, który skupia europejskie miasta i gminy, bez względu na ich wielkość. W gronie Sygnatariuszy Porozumienia są takie miasta jak Londyn czy Paryż. Wśród pomorskich gmin – Gdynia, Gniewino, Kościerzyna, Słupsk, Ustka, Władysławowo, Hel. Obecnie ruch ma 6 277 sygnatariuszy i obejmuje prawie 194 tysiące mieszkańców.

Celem dobrowolnych działań jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku. Jest to możliwe poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak też ekologicznego transportu.

Znaczna większość mieszkańców Europy żyje i pracuje w miastach. Zużywa przy tym 80% wykorzystywanej w krajach Unii Europejskiej energii. Dlatego tak ważne są inicjatywy podejmowane przez lokalne władze. Samorządy mogą też najlepiej zająć się problemami związanymi z klimatem.

Efektem działań Sygnatariuszy Porozumienia między Burmistrzami jest nie tylko oszczędność energii, ale także zdrowsze środowisko, lepsza jakość życia, stworzenie stabilnych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników, wzmożona konkurencyjność gospodarcza, większa niezależność energetyczna. Działania mają dawać przykład, za którym będą podążać inne miasta i gminy.

Rola Funduszu w Porozumieniu między Burmistrzami

Celem umowy o partnerstwie zawartej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest współpraca z gminami i miastami. „WFOŚiGW w Gdańsku bardzo pozytywnie ocenia Porozumienie między Burmistrzami i jego potencjalne rezultaty od momentu jego powstania. Dlatego WFOŚiGW w Gdańsku postanowił wzmocnić promocję Porozumienia między Burmistrzami w gminach w tej dziedzinie, a także zwiększyć wsparcie dla gmin, które zdecydują się sformalizować swoje zaangażowanie w Porozumienie” – czytamy w umowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako Terytorialny Koordynator Porozumienia, zobowiązał się nie tylko do promocji Porozumienia między Burmistrzami wśród pomorskich gmin, ale także umożliwienia wsparcia finansowego lub merytorycznego w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, wspierania Pomorskich Dni Energii.

Koordynatorzy Porozumienia odgrywają niebagatelną rolę w szerzeniu idei Porozumienia i zwiększaniu siły jego oddziaływania. Komisja Europejska uważa ich za kluczowych sojuszników Porozumienia między Burmistrzami. Pełnią decydującą rolę w dotarciu do władz lokalnych oraz zapewniają sygnatariuszom techniczne, finansowe, administracyjne i polityczne wsparcie konieczne do realizacji ich zobowiązań.