Przejdź do treści
x

Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk

Obrazy projektu
Widok na edupark z budynkiem biblioteki UG w tle
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: Uniwersytet Gdański

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0036/15-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 3 393 531,41 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 356 522,58 PLN
Body

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie EkoParku łączącego funkcje parku miejskiego wypoczynkowo-rekreacyjnego z funkcją naukowo-edukacyjną, służącego zachowaniu bioróżnorodności regionu z uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem.

Planowane efekty:

EkoPark utworzony w ramach Projektu wykorzystywany będzie jako teren wypoczynkowy przez mieszkańców Gdańska. Poza tym będzie pełnił funkcję dydaktyczną dla studentów i doktorantów oraz funkcję naukową poprzez m.in. zapewnienie materiału do badań.

 

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Gdański - Centrum Inwestycji i Remontów

ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk

tel./fax. (58) 523 23 82, (58) 523 25 20

Kierownik projektu

Hanna Olszewska hanna.olszewska@ug.edu.pl

http://ug.edu.pl/

Blok treści z plikami
Treść

BanerFE