od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków – seminarium

Składowanie osadu na placu? [fot. Michał Barcz]

Racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków – seminarium

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.: 

” PRAWIDŁOWA/RACJONALNA EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – DOBRE PRAKTYKI INŻYNIERSKIE”, 

które odbędzie się w Hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym w dniach 11-12 października 2017 roku.

 

Seminarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców odpowiadających za funkcjonowanie gospodarki ściekowej w miastach i gminach województwa pomorskiego. Dedykowane jest wójtom, burmistrzom i starostom woj. pomorskiego, pracownikom urzędów gminnych i miejskich

oraz eksploatatorom obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Celem zaproszonych ekspertów będzie zapoznanie Uczestników z nowymi, dostępnymi technologiami,

jak również zwrócenie uwagi na problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania i ograniczania.

W trakcie seminarium przewidziano wyjazdy techniczne na zmodernizowane oczyszczalnie ścieków (Gniewino lub Swarzewo).

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu

„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”

dofinansowanego ze  środków WFOŚiGW w Gdańsku pod patronatem:

Związku Gmin Pomorskich

oraz

Pomorskiego Forum Wodociągowego.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

W załącznikach znajdziecie Państwo Kartę Zgłoszenia oraz Program szkolenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 25.09.2017 roku.

 

Previous Ogrody odchodzące…?
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.