od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Remiz – wsparcie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Ogłoszenie o naborze wniosków - edycja 2023

O programie

Celem naboru obniżenie negatywnego wpływu na środowisko budynków wielorodzinnych poprzez sfinansowanie działań dotyczących:

 • termomodernizacji,
 • wymiany źródeł ciepła,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

Nabór adresowany jest do podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w formie Premii MZG, Grantu MZG lub Grantu OZE zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
.

W szczególności do:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 •  spółek komunalnych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 •  społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
 • towarzystw budownictwa społecznego,
 • spółek prawa handlowego.

Co obejmuje dofinansowanie?

Nabór obejmuje dofinansowanie zadań polegających na:

 1. termomodernizacji (m.in. docieplenie, wymiana stolarki, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., modernizacja systemu wentylacji),
 2. wymianie źródeł ciepła (kompleksowo z termomodernizacją lub z zastosowaniem instalacji OZE),
 3. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (m.in. fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Forma dofinansowania

Pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 4% (nieumarzalna);

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, za pośrednictwem poczty 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

Nabór ma charakter ciągły i trwa do czasu rozdysponowania puli środków budżetu.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: doradztwo@wfos.gdansk.pl

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.