od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ruszył program „Moje Ciepło”

Program priorytetowy Moje Ciepło

Ruszył program „Moje Ciepło”

600 mln zł – tyle wynosi budżet nowego programu NFOŚiGW „Moje Ciepło”. Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w jednorodzinnym domu. Dotacje wynoszą od 7 000 do nawet 21 000 zł.

600 mln zł – tyle wynosi budżet nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moje Ciepło”. Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż pompy ciepła w jednorodzinnym domu. Dotacje wynoszą od 7 000 do nawet 21 000 zł. Ze wsparcia mogą skorzystać tylko właściciele nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.  

Dofinansowanie obejmuje powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.

W ramach stałego rozwoju w naszym kraju energetyki prosumenckiej i ogrzewnictwa indywidualnego, postanowiliśmy uruchomić program „Moje Ciepło”, który upowszechni w jednorodzinnych domach pompy ciepła. Są one źródłami ogrzewania nowoczesnymi, prostymi i praktycznymi w obsłudze, a co najważniejsze zeroemisyjnymi – podkreśliła minister klimatu Anna Moskwa.

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW udzielane jest w formie dotacji stanowiących od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła można otrzymać od 7 000 do 21 000 zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła. Budżet programu to 600 mln zł.

„Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy budując domy jednorodzinne starają się myśleć przyszłościowo, zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii. Decydując się na montaż w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – zaznaczył prezes NFOŚiGW Przemysław Ligenza.

 

Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale jedynie nowych.  Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

W programie „Moje Ciepło” okres kwalifikowalności liczony jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63kWh (na metr kwadratowy powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.  

Previous Kampania ekoTransport wystartowała!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.