od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Logo programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: Czyste powietrze - zdrowy wybór

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Alior Bank oraz BOŚ – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze.

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze. Pożyczki wyniosą do 100 000 zł.

Współpraca z bankami jest bardzo ważna. Wiele osób, dla których wcześniej było to niemożliwe, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Banki będą udzielały kredytu Czyste Powietrze, u nich też będzie można złożyć wniosek o dotację w ramach programu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest jednak inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:

– rozpoczęcie przedsięwzięcia:

W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.

– okres realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

– rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 – korekta wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: Tak

Bank: Nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Współpraca banków z wfośigw

W latach 2021 – 2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł. Będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tym gwarancjom, banki mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

 

Pięć kroków do kredytu Czyste Powietrze

Złóż wniosek o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Zaś po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. W razie problemów, pomoże Ci pracownik banku.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do WFOŚiGW w Gdańsku.

Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, to kredyt wypłacony zostanie po podpisaniu umowy dotacji.

W ciągu 18 miesięcy (od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a potem złożyć wniosek o jej rozliczenie w WFOŚiGW w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Previous Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.