od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Samochody ratowniczo-gaśnicze w akcji!

Czerwony samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Pręgowo z włączonymi światłami, zdjęcie wykonane w nocy

Samochody ratowniczo-gaśnicze w akcji!

Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze trafiły do pięciu jednostek pomorskich OSP. Zakup sprzętu dofinansowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” realizowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze trafiły do pięciu jednostek pomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakup sprzętu dofinansowany został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” jest wsparcie ochotniczych straży pożarnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. Wykorzystywany on jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Łączny budżet dotacji dla OSP wyniósł ponad 5,3 mln zł, w tym 4,6 mln zł ze środków NFOŚiGW oraz 700 000 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.  W ramach programu podpisano umowy dotacji z 24 jednostkami OSP z terenu województwa pomorskiego. 

Nowy sprzęt trafił już do Ochotniczych Straży Pożarnych w Lęborku, Duninowie, Kaliskach, Staniszewie i Pręgowie.

W Pręgowie wóz pożarniczy Scania zastąpił  wysłużonego 44 – letniego Jelcza. Nowy pojazd wykorzystywany jest podczas działań ratowniczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa. Samochód wyjeżdżał już do około 20 zdarzeń, od pożarów przez usuwanie skutków powstałych w wyniku silnych wiatrów do wypadków komunikacyjnych – powiedział naczelnik OSP Pręgowo Arkadiusz Żeźnik. I jednym tchem wymienia zalety pojazdu: 5 000 litrów wody, 500 litrów środka pianotwórczego, autopompa, sprzęt hydrauliczny do wypadków, poduszki pneumatyczne do katastrof budowlanych, armatura wodna do gaszenia pożarów, sprzęt i ubrania do zwalczania zagrożeń i katastrof chemicznych, sprzęt przeciwpowodziowy, a także do usuwania skutków wichur. Samochód wykorzystywany jest na terenie całej gminy Kolbudy, a także powiatu gdańskiego – dodał Arkadiusz Żeźnik.

Samochód ratowniczo-gaśniczy trafił też do Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszewie. Rocznie członkowie jednostki biorą udział w około 40 działaniach ratowniczo-gaśniczych, ratując życie, dobytek oraz środowisko. Nowy samochód posiada zbiornik wody o pojemności minimum 4 000 litrów wody.

Wóz, który otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku wyposażony jest m.in. w aparaty ochrony układu oddechowego, pilarki łańcuchowe oraz sprzęt i środki do usuwania substancji ropopochodnych oraz pompy do wypompowywania zanieczyszczonej wody. Zakup nowego samochodu znacząco przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka i powiatu lęborskiego – zapewnia zastępca naczelnika OSP w Lęborku Mateusz Wołocznik.

OSP w Kaliskach wzbogaciła się o wóz strażacki ze zbiornikiem wody o pojemności 7 000 litrów oraz zbiornikiem środka pianotwórczego na 700 litrów. Pojazd wyposażony jest także w autopompę. Kupując samochód sugerowaliśmy się głównie dużą ilością środka gaśniczego. Jest to dla nas ważne z tego względu, że nasza gmina w 70 procentach porośnięta jest lasem sosnowym. W okolicy znajdują się liczne zakłady przetwórstwa drzewnego oraz osiedla z drewnianymi budynkami. Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, w Starogardzie Gdańskim, oddalona jest o 25 km. Obecnie OSP w Kaliskach posiada 4 pojazdy ratownicze. Mamy 80 członków, w tym 30 strażaków, którzy mogą brać bezpośredni udział w akcjach. Rocznie do różnych zdarzeń wyjeżdżamy około 100 razy. Dzięki temu, że mamy nowy samochód, nasze działania są bardziej efektywne, ale przede wszystkim bezpieczniejsze dla ratowników – tłumaczy Krzysztof Stoba – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Kaliska. 

Samochód ratowniczo-gaśniczy trafił także do OSP w Duninowie. Dzięki niemu szybciej i skuteczniej podejmowane są działania ratowniczo-gaśnicze oraz związane z ochroną środowiska. Na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej znajdują się zakłady, które w procesach technologicznych wykorzystują substancje niebezpieczne. Ponadto drogami i torami kolejowymi przez teren gminy i powiatu przewożone są duże ilości materiałów chemicznych. Na obszarze działania OSP Duninowo znajdują się kompleksy leśne Nadleśnictwa Ustka i Sławno oraz rezerwat przyrody Jezioro Modła i Zaleskie Bagna zaliczane do II kategorii zagrożenia pożarowego.  

Samochody ratowniczo-gaśnicze są niezbędnym wyposażeniem podczas prowadzenia różnych akcji przez drużyny OSP. Niebagatelny wpływ mają też na ochronę środowiska. Nowe wozy spełniają obowiązujące normy emisji spalin, co skutkuje mniejszą ilością szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Na mniejszą emisję toksycznych substancji ma też wpływ szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji gaszenia pożarów. A to dzięki nowoczesnym pojazdom jest właśnie możliwe …

Previous Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze od 21.01.2019
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.