od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Słupia – rzeka wiedzy

Sala wystawowa w Centrum Edukacji Ekologicznej

Słupia – rzeka wiedzy

W Słupsku otwarte zostało Centrum Edukacji Ekologicznej. Znajduje się ono w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Projekt powstał przy współpracy WFOŚiGW w Gdańsku.

W Słupsku otwarte zostało Centrum Edukacji Ekologicznej. Znajduje się ono w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Projekt powstał przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W uroczystym otwarciu centrum uczestniczyły wojewódzkie i lokalne władze samorządowe, przedstawiciele Komisji Europejskiej, parków krajobrazowych województwa pomorskiego, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, leśnicy, przyjaciele i znajomi. Zaangażuj mnie, to się nauczę. To hasło i cel Centrum Edukacji Ekologicznej. Chcemy odbiorców poruszyć, zaangażować i przekazać konkretną wiedzę – powiedziała Bożena Sikora – dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Gratuluję realizacji tego projektu. Bardzo nam na nim zależało. Naszą misją jest edukacja. Potrzebujemy pogłębionej i rzetelnej edukacji społeczeństwa, aby zapewnić rozwój naszego regionu z poszanowaniem środowiska – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Z edukacją chcemy dotrzeć do dzieci i młodzieży, a możemy to osiągnąć poprzez nowoczesne technologie, których w nowym centrum nie brakuje. Ta oferta jest także skierowana do seniorów – dodał marszałek.

O roli i znaczeniu edukacji ekologicznej mówiła Iwona Beszczyńska – kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wiedza z zakresu ekologii powinna być dostępna i szeroko propagowana. Powinna trafiać do jak największej liczby osób. Żyjemy w „bańce wiedzy” – wiedzy wyniesionej ze szkoły, pozyskanej z mediów lub uzyskanej od innych osób: nie zawsze aktualnej i sprawdzonej, czasami zbyt uproszczonej. Społeczeństwo musi mieć dostęp do rzetelnej wiedzy, która jest przekazywana  w dostępny i atrakcyjny sposób, to pomoże rozwiązać największe współczesne problemy – tłumaczyła Iwona Beszczyńska. Żyjemy w czasie wielkiego, szóstego wymierania gatunków na Ziemi, obserwujemy skutki globalnego ocieplenia. Jeżeli nie podejmiemy konkretnych działań, na naszych oczach wyginą np. tygrysy i żyrafy. Jeżeli nie przestaniemy wycinać lasów tropikalnych pod plantacje palmy olejowej, za 5 – 10 lat może już nie być orangutanów. Giną owady. Może wyginąć morświn zwyczajny, w całym Bałtyku jest tylko 350 – 500 osobników. Zaśmieciliśmy Ziemię. Co możemy zrobić? Ratunkiem jest dobrze realizowana edukacja ekologiczna kierowana do całego społeczeństwa: dzieci, ale też osób dorosłych – urzędników, decydentów, polityków i wyborców, która zmieni nasze postawy – wyjaśniła Iwona Beszczyńska.

Maria Galewska – przedstawicielka Komisji Europejskiej – złożyła podziękowania i gratulacje za realizację przedsięwzięcia. To projekt o wymiarze europejskim. Komisja Europejska pokłada w nim nadzieje. Edukacja społeczeństwa jest bardzo ważna. Polska jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych, ale Unia Europejska to nie tylko dofinansowanie. To wspólna polityka, która ma zapewnić  zrównoważony rozwój, w tym co bardzo ważne, zachowanie bioróżnorodności.

Również prezydent Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka wyraziła przekonanie, że Centrum będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane przez nauczycieli do przeprowadzania lekcji o lokalnej przyrodzie.

Po ekspozycji w nowym Centrum Edukacji Ekologicznej oprowadzał Marcin Miller – kierownik Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Wystawa umożliwia poznanie siedlisk i gatunków związanych z doliną rzeczną. Poruszamy się wzdłuż meandrującej rzeki. Podobnie jak z perspektywy kajaka, nie wiemy co nas spotka za kolejnym zakrętem – opowiadał.

Układ poszczególnych stanowisk, składających się na ekspozycję, sprawia, że odbiorca ma wrażenie przemieszczania się doliną rzeczną. Możemy zobaczyć dioramy przedstawiające różne siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt związanych ze Słupią np. tarło troci, modele płazów, roślinność torfowiskową, okazy bobrów przy zgryzionych pniach. Za każdym meandrem czeka niespodzianka. Znajdują się interaktywne stanowiska edukacyjne. Ich zadaniem jest uzupełnienie wiedzy, a także poprzez zabawę zainteresowanie danym problemem. W dwóch dużych akwariach żyją ryby i raki występujące w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, w tym rak pręgowany – obcy gatunek inwazyjny zagrażający rodzimemu  rakowi szlachetnemu. Na terenie Słupska i w najbliższej okolicy nie ma tego typu obiektu, zatem nasza propozycja zapełnia lukę w tym zakresie i jest niewątpliwie atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Dzięki nowej placówce edukacyjnej, miasto, którego nazwa pochodzi od rzeki Słupi, jeszcze w większym stopniu wykorzystuje – zarówno te istniejące od wieków, jak i wypracowane w ostatnich dziesięcioleciach – walory i treści przyrodnicze – powiedziała Anna Kasprzak z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia – rzeka wiedzy” powstało w ramach projektu „Edukacja dla przyrody” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poza tą inwestycją w ramach projektu, powstały także nowe siedziby Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, a pod koniec marca tego roku otwarta zostanie rozbudowana siedziba Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wartość całego projektu przekracza 9 milionów zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku to 2,5 miliona zł. Dzięki tym przedsięwzięciom, parki krajobrazowe zyskały możliwości rozwoju i poszerzenia oferty edukacyjnej, która cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców.   

Previous Strażacy z powiatu puckiego otrzymali nowy sprzęt
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.