od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Stop smog. Troska o czyste powietrze

Kampania „Stop smog” ma uświadomić Polakom potrzebę troski o środowisko naturalne; na zdjęciu drzewo w promieniach słońca

Stop smog. Troska o czyste powietrze

18 listopada 2017 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podsumowana zostanie kampania edukacyjna „Stop smog”. Ogólnopolska akcja prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i norweskiego partnera Green Business Norway, przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Środowiska.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej Polaków. Pokazanie, że spalanie w przydomowych paleniskach odpadów jest szkodliwe dla ludzi i natury. Wpływa bowiem na wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery tj. dwutlenek siarki, tlenki azotu, a także pyły zawieszone PM10 i PM2,5. „Mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, ale na pewno jakość powietrza w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Zwłaszcza dzięki inwestycjom proekologicznym w przemyśle. Przykładem może być Warszawa, gdzie z dużych ciepłowni i elektrociepłowni (…) pochodzi tylko 3% wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W Polsce największym problemem jest niska emisja, pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu” – tłumaczy Krystian Szczepański – dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Świadomość ekologiczna Polaków jest często na niskim poziomie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji spalania w domowych kotłach złej jakości węgla albo odpadów, tj. plastikowe butelki i opakowania, zużyte obuwie, a nawet stare opony. Odpady te zawierają wiele szkodliwych substancji, które podczas spalania wydzielają się do atmosfery. Zdecydowana większość osób robi to nieświadomie, patrzy tylko na to, że odpady mają często dużą wartość energetyczną, a brakuje im wiedzy jakie to niesie negatywne skutki – twierdzą organizatorzy kampanii „Stop smog”. I dlatego podjęli działania, których celem jest uświadomienie Polakom potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją oraz troski o środowisko naturalne. Spalanie odpadów jest w Polsce zabronione, to praktyki naganne” – przypomina Paweł Sałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Alternatywę stanowi wykorzystywanie w indywidualnych urządzeniach grzewczych paliw stałych dobrej jakości, a także konsekwentne wdrażanie – poprzez NFOŚiGW – programu rozwoju dużych sieci ciepłowniczych czy energetyki geotermalnej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje wiele projektów, dzięki którym w Polsce systematycznie poprawia się jakość powietrza. Są to działania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, wspieraniem efektywności energetycznej w budownictwie i przedsiębiorstwach, rozwijaniem wysokosprawnej kogeneracji i innych technologii innowacyjnych w energetyce, a także dofinansowywaniem budowy i modernizacji ciepłowni miejskich, prowadzeniem doradztwa energetycznego w województwach. Wyniki są spektakularne. W ciągu jednego roku o 200 000 ton ograniczona została emisja dwutlenku siarki do atmosfery. „Na rozmaite przedsięwzięcia ograniczające zanieczyszczanie powietrza Narodowy Fundusz przeznacza ponad 10 miliardów zł” – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. Zaznaczył, że na kwotę tę składają się zarówno środki unijne jak i krajowe.

Podczas konferencji podsumowującej podjęte działania w ramach kampanii, przedstawione zostaną badania na temat postrzegania smogu przez Polaków. Omówiona zostanie kwestia wpływu transportu samochodowego na jakość powietrza, a także prognoza zanieczyszczeń powietrza dla Polski.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Instytutu Ochrony Środowiska

Previous Początek tarła w rzekach województwa pomorskiego
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.