od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o naborze wniosków - edycja 2023

O programie

Celem naboru jest wsparcie finansowe zadań, których realizacja stworzy warunki lub przyczyni się do:

  • uporządkowania gospodarki ściekowej,
  • poprawy efektywności oczyszczania ścieków,
  • spełnienia wymogów jakości ścieków oczyszczonych na odpływie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zapobiegania i/lub wyeliminowania wystąpienia zagrożenia lokalnej katastrofy ekologicznej.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, zwanych dalej „jst” i ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Co obejmuje dofinansowanie?

Do naboru „Szlamnik – poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków” mogą zostać zgłoszone zadania polegające na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji zadań zmierzających do poprawy efektywności oczyszczania ścieków, spełnienia wymogów jakości ścieków oczyszczonych na odpływie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapobiegania i/lub wyeliminowania wystąpienia zagrożenia lokalnej katastrofy ekologicznej i/lub uporządkowania gospodarki ściekowej,
  • realizacji inwestycji z zakresu modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • realizacji inwestycji z zakresu budowy kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Forma dofinansowania

  • dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 000 zł – na zadania dotyczące opracowania dokumentacji,
  • pożyczko-dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym dotacja wynosi do 40% i nie więcej niż 3 000 000 zł, a pożyczka stanowi dopełnienie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia objętego wnioskiem – na realizację zadań inwestycyjnych,
  • pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych – na realizację zadań inwestycyjnych.

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty pod adresem 80 861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od daty jego ogłoszenia do końca 2024 roku lub do momentu rozdysponowania środków, z zastrzeżeniem pkt. V ust. 4, 5 i 6 Regulaminu naboru.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: szlamnik@wfos.gdansk.pl

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.