od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Tagi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

8 tysięcy ton azbestu mniej!

WFOŚiGW w Gdańsku właśnie rozstrzygnął konkurs, w którym 96 pomorskich gmin otrzymało dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.  Usuniętych zostanie ponad 8 000 ton eternitowych pokryć dachowych zawierających włókna azbestowe. Pomorskie gminy otrzymają na to dotacje w łącznej wysokości niemal 3 mln zł. Najwięcej odpadów zawierających azbest usuniętych zostanie w Brusach (ok 430 ton) […]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

Azbest ogłoszony!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (edycja 2021). Wszelkie informacje znajdują się w dziale Konkursy i nabory. Wnioski należy składać do 26 maja 2021. Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do końca lipca. Budżet konkursu to środki WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW udostępnione w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania […]

Dach domu pokryty azbestem zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Azbest jeszcze w kwietniu!

W kwietniu Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planuje ogłosić konkurs na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wkrótce informacja zamieszczona zostanie na naszej stronie internetowej w dziale Konkursy i nabory. Obecnie czekamy na przyznanie nam środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć przez NFOŚiGW. To już kolejna edycja […]

Dach domu pokryty azbestem zdj. WFOŚiGW w Gdańsku

Azbestu na Pomorzu … coraz mniej. Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Druki dotyczące zawartych umów   Rozstrzygnięcie konkursu Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.  Konkurs realizowany jest przy udziale środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu […]

Celem konkursu „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”  jest likwidacja skutków wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

UWAGA KONKURS DLA GMIN POSZKODOWANYCH W 2017 ROKU!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.