Przejdź do treści
x
Plakat konkursu "Młodzieżowe przesłanie klimatyczne dla przyszłości"

MŁODZIEŻOWY KONGRES KLIMATYCZNY 2018

Zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Konkurs rozpoczął się 3 września 2018 roku, a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października 2018 podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu i Kongresu Klimatycznego jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych prac, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych przesłań na szczycie MKK 2018 w Poznaniu 24 października 2018 r. Prezentacjom towarzyszyć będą wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze. Dla najlepszych zespołów przewidywane są nagrody finansowe przekazane na rzecz szkoły. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników Konkursu.

Poniżej znajduje się karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 września 2018 na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk z dopiskiem: „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

 

Grafika 100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018

100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski

Ogólnopolska akcja „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” – to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne, które w niedzielę 9 września 2018 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Akcja ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji ma także zwrócić uwagę Polaków na potrzebę dbałości o środowisko naturalne. Jedną z form nowoczesnego patriotyzmu jest bowiem ochrona środowiska.

Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, NFOŚiGW i WFOŚiGW chcą podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie. Niezmiernie ważne są nasze codzienne czynności, takie jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów, szacunek dla polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach. 

Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w Warszawie podczas plenerowej konferencji prasowej z udziałem gości specjalnych – premiera Mateusza Morawieckiego i ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz gospodarza przedsięwzięcia prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy.

W Gdańsku wielka akcja posadź #DrzewodlaPolski odbędzie się na parkingu przy wejściu A do Parku Reagana (skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór).  Czekamy na Państwa w godz. 10:00 – 16:00. Akcję organizujemy wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku, Gdańskimi Usługami Komunalnymi. Podczas niedzielnej akcji rozdawać będziemy sadzonki rodzimych gatunków drzew – derenia jadalnego, świerka schrenki, sosny kosówki, sosny pospolitej. Dysponować będziemy 1 500 sadzonkami. Będzie je można otrzymać w zamian za przekazane do powtórnego przetworzenia odpady, m.in. butelki plastikowe typu PET, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, żarówki, świetlówki, „elektrośmieci” itp. Będzie mnóstwo atrakcji, niespodzianek i konkursów. Odbywać się będą warsztaty papieru czerpanego.  Będzie koło fortuny dla najmłodszych i zabawy związane z segregacją odpadów. Na wszystkich czekać będzie strefa relaksu, a w niej leżaki, książki i dobra atmosfera. 

Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego i jest realizowana w ramach projektu „Niepodległa”.

Logo przedstawiające Rodzinę Pomorskich, bohatera kampanii „Pomorscy czują klimat”

Nowa odsłona kampanii „Pomorscy czują klimat”. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Model gospodarki o obiegu zamkniętym jest koncepcją, której głównym założeniem jest zmniejszenie ilości odpadów i przedmiotów, które straciły już swoją użyteczność poprzez ich ponowne wykorzystanie (niekoniecznie w tej samej roli).

W modelu cyrkularnym gospodarki, sposobów na racjonalne wykorzystanie zasobów i redukcję ilości odpadów jest wiele. Już na etapie projektowania danego produktu warto pomyśleć o jego ponownym wykorzystaniu lub recyklingu. Możliwe jest także wykorzystywanie w procesie produkcji surowca odrzuconego przez inny podmiot. Istotne jest też to, aby nieodnawialne surowce zastępować odnawialnymi. Ważna jest również idea współdzielenia różnych dóbr i usług, nie wszystkie rzeczy musimy przecież posiadać na własność. Aby system miał jednak sens, konieczny jest odpowiedni poziom zaangażowania uczestników rynku.

Sama idea inspirowana jest naturalnymi ekosystemami. Powszechnie wiadomo, że w przyrodzie niewiele się marnuje. Koncepcja tzw. ekonomii cyrkularnej (gospodarki o obiegu zamkniętym) nie jest jednak „tylko” przejawem troski o kurczące się zasoby naturalne. To przede wszystkim odpowiedź na współczesne wyzwania gospodarcze i społeczne, w tym: konieczność zwiększenia efektywności produkcji i tworzenia nowych miejsc pracy, jak również poprawy stanu zdrowia publicznego i ograniczenie efektu cieplarnianego.

W nowej odsłonie Kampanii „Pomorscy czują klimat” jej bohaterowie, czyli rodzina Pomorskich, idealnie wpisują się w założenia gospodarki cyrkularnej. Nie wszystko będą kupować, będą naprawiać i pożyczać. Ograniczą ilość dokonywanych zakupów, po prostu będą je robić mądrze! Będą nas przekonywać, że warto dawać różnym rzeczom drugie życie i tym samym przyczyniać się do ograniczania ilości odpadów trafiających na wysypisko.

 

Junior Pomorski i senior Pomorski naprawiają zepsuty stół

Pierwszy morski rezerwat przyrody w Polsce

Rezerwat przyrody Beka – powiększony! Do obszaru rezerwatu włączone zostały wody przybrzeżne Zatoki Puckiej oraz ujście Zagórskiej Strugi. Wcześniej rezerwat Beka znajdował się tylko na lądzie.

Do tej pory ochroną objęte były słonawy nadmorskie, łąki trzęślicowe i mechowiska wraz z rzadkimi i zagrożonymi wyginięciem roślinami. Rezerwat powiększono o fragment ekosystemu przybrzeżnych wód Zatoki Puckiej oraz ujście rzeki Zagórskiej Strugi z ich zasobami przyrodniczymi. Co ważne, celem ochrony są również procesy kształtujące ekosystem brzegu morskiego w rejonie delty Redy.

Jest to pierwszy częściowo morski rezerwat przyrody w Polsce. Obecnie ma 356 hektarów powierzchni.

Od 1998 roku zadania ochrony czynnej wykonuje w nim Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

W celu ochrony rezerwatu utworzono także lądową otulinę o powierzchni 795 hektarów. Obejmuje ona newralgiczną dla przyrody rezerwatu znaczną część zboczy Kępy Puckiej oraz kopalni piasku na wysoczyźnie, fragmenty łąk w dnie Pradoliny Redy i dawnego składowiska popiołów ciepłowniczych.

Mapka z zaznaczeniem granic rezerwatu przyrody Beka i obszaru otuliny rezerwatu

Pomorscy przyjechali do Gdyni!

Rodzina Pomorskich – bohater kampanii realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zawitała do Gdyni. W Parku Rady Europy eksponowana jest bowiem interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“.

Wystawa w prosty sposób tłumaczy trudne zjawiska przyrodnicze: czym jest przyspieszona eutrofizacja, jaką role spełniają torfowiska, jak wygląda podwodne życie jeziora, dlaczego warto zapraszać motyle do ogrodu.

Ekspozycja składa się z trzech dużych brył, na każdej zamontowane zostały interaktywne gry i zabawy. Wszystko po to, aby edukować w sposób ciekawy i niebanalny.

Przygody Rodziny Pomorskich – tym razem na bryłach – można oglądać w Gdyni do 2 lipca 2018 roku.

Wystawa to tylko jeden z elementów „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“. Na stronie internetowej www.poczujklimat.pl znajduje się wiele atrakcyjnych informacji, są poradniki jak dbać o środowisko, filmy oraz gry edukacyjne. W mediach społecznościowych  – konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

 

Otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego

Na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego otwarty został Ekopark im. Macieja Płażyńskiego.  Ekspozycja różnorodnych siedlisk, nasadzenia wielu gatunków roślin, kolekcja głazów, a oprócz tego  miejsca do wypoczynku, gry w szachy lub bule – wszystko to powoduje, że jest to dla odwiedzających przestrzeń ciekawa i atrakcyjna. Park służy nie tylko studentom i pracownikom uczelni, otwarty jest również dla mieszkańców i turystów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był partnerem tego projektu.

EkoPark powstał pomiędzy Wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej były tu ogródki działkowe. To miejsce unikatowe w skali województwa. Łączy bowiem funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne – powiedział podczas uroczystego otwarcia prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem niezmiernie dumny, że udało się stworzyć nowe, przyjazne miejsce na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, które będzie służyło nie tylko naszym studentom i pracownikom, ale także społeczności Trójmiasta. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz uzyskaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dodał.

Wstęgę uroczyście przecięli rektor UG prof. Jerzy Gwizdała, Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Krzysztof Trawicki – wicemarszałek województwa pomorskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował ten projekt kwotą 650 000 złotych. Zrobiliśmy to z przyjemnością. Dofinansowujemy bowiem wiele zadań, które służą środowisku. Jesteśmy wdzięczni, że park nazwany został imieniem Macieja Płażyńskiego. To on, jako wojewoda gdański, przekazał tereny pod budowę Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. I teraz to domykamy, udostępniając park dla wszystkich zainteresowanych – stwierdziła Teresa Jakubowska.

Podczas uroczystości otwarcia EkoParku dziekan Wydziału Biologii prof. Włodzimierz Meissner wygłosił wykład „Parki – oazy bioróżnorodności”, Teresa Jakubowska opowiedziała o 25 latach działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Studenci z kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali warsztaty ekologiczne dla grup szkolnych. Swoje stoisko miał także WFOŚiGW w Gdańsku. Po parku wszystkich zainteresowanych oprowadzali pracownicy i studenci Wydziału Biologii UG.

Park powstał w ramach projektu „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł prawie 3 miliony złotych.

W EkoParku znajduje się ekspozycja gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem. Rośliny są zgromadzone w nasadzenia obrazujące różnorodność i specyfikę siedlisk, osobliwości florystyczne lub w nasadzenia ozdobne. Na terenie parku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską, drzewa i krzewy. Prowadzone będą tu badania naukowe, a także zajęcia edukacyjne dla studentów i grup szkolnych.

25 rejs na 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku

500 dzieci z Pomorza wzięło udział w jubileuszowym rejsie katamaranem po wodach Zatoki Gdańskiej. Wycieczka, zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, przebiegała pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały”.

A wszystko zaczęło się … lata temu. Pomysłodawcą rejsów był Maciej Płażyński. Jego idea jest wciąż kontynuowana, ku olbrzymiej uciesze najmłodszych. Współorganizatorzy morskiej wycieczki to Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Żegluga Gdańska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Było kolorowo, wesoło i … smacznie. Już na samym początku bowiem dzieci otrzymały lody, które w upalny dzień smakowały naprawdę wyjątkowo. Było także głośno. Barwny korowód przeszedł ulicami Głównego Miasta na statek. Na początku szli bębniarze, a za nimi kilkaset uradowanych dzieci. Dla wielu z nich była to pierwsza wyprawa katamaranem na Zatokę Gdańską.

Na statku na najmłodszych czekało już kilkunastu wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gdańskiej. A wraz z nimi konkursy, quizy i gry. Pytania konkursowe związane były z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz edukacją ekologiczną. Dzieci rozpoznawały gatunki ryb żyjące w Bałtyku oraz gatunki ptaków i ssaków występujących na polskim wybrzeżu. Dowiedziały się także, jakie odpady najczęściej wyławiane są z morza i ile trwa czas ich rozkładu.

25. rejs Dnia Dziecka im. Macieja Płażyńskiego zakończył się w Sopocie, gdzie na dzieci czekał pyszny urodzinowy tort!

Bioróżnorodność – poznaj, by zachować!

Dziesiąty już piknik edukacyjny, organizowany przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku przy Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych oraz Partnerów odbył się w ostatni piątek i sobotę (19. i 20 maja 2018 r.). Piknik na stałe wpisał się do kalendarza ważnych wydarzeń edukacyjnych województwa pomorskiego. Pośród kilkudziesięciu stoisk znalazło się stoisko WFOŚiGW w Gdańsku pod nazwą „Fundusz dla bioróżnorodności”.

W sobotni, słoneczny dzień w Parku Reagana czekało na odwiedzających mnóstwo przyrodniczych atrakcji. Myślą przewodnią tegorocznej edycji była przyroda rodzima. „Mamy tendencję do porównywania - gdzieś morze zawsze jest cieplejsze, kwiaty bardziej okazałe, trawa bardziej zielona, ptaki bardziej kolorowe, a owoce smaczniejsze. Chętnie zachwycamy się tym, co na „podwórku u sąsiada”. Modnie jest pić koktajl z nasionami chia, sadzić w ogrodzie astry nowobelgijskie, dodawać do owsianki jagody goji a do obiadu puree z topinamburu. Ale w przyrodzie - jak w życiu - lepsze jest wrogiem dobrego. Czasem warto zatrzymać się w tym całym „próbowaniu”, porównywaniu i docenić to, co jest tu i teraz! Docenić tę różnorodność , która jest tylko nasza. Te gatunki, które w tym unikalnym zestawieniu występują tylko u nas. Zatem, na przekór modzie, w ogrodzie posadź malwy, owsiankę zjedz z siemieniem lnianym, nad rzeką spróbuj wypatrzeć zimorodka a kupując ryby miej na uwadze certyfikaty połowów służące także morświnom. Podczas wakacji zachwycaj się tradycyjnym krajobrazem, zapachem macierzanki i chrup papierówki…” -  słowa zaproszenia na Piknik przygotowane przez inicjatorów mówią wiele o jego idei – poszanowania przyrody rodzimej jako istotnego czynnika równowagi ekologicznej.  Czasem naprawdę niewiele wiemy o otaczającym nas pięknie: kwitnących leśnych storczykach, zdrowych ziołach, żyjących w Polsce gatunkach ptaków, które swoim kolorowym ubarwieniem nie ustępują urodą tropikalnym. Estetyka to jedno, natomiast ważny jest przede wszystkim temat istoty siedlisk i bogactwa wzajemnie powiązanych ekosystemów, z których każdy jest niezbędny dla zachowania bioróżnorodności.

Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych, chętnie korzystających z ogromu przyrodniczych atrakcji. W niekonwencjonalny sposób można było poszerzać wiedzę na temat bioróżnorodności i sposobów jej ochrony; poznać gatunki, siedliska, zjawiska. Gry, również gry terenowe, warsztaty plastyczne, happeningi, quizy i doświadczenia w lekki sposób pozwoliły opowiedzieć o ważnych dla przyrody sprawach!

Pośród kilkudziesięciu innych, znalazło się stoisko WFOŚiGW w Gdańsku pod nazwą „Fundusz dla bioróżnorodności”. Pokazywaliśmy zadania i projekty realizowane przez Fundusz; promowaliśmy wspierane projekty edukacyjne i dotyczące ochrony przyrody. Sympatyczna rodzina Pomorskich znalazła miejsce w licznych rozmowach z odwiedzającymi: była to świetna okazja do bezpośredniego dialogu o prośrodowiskowych i przyjaznych klimatowi zachowaniach – prostych do wdrożenia dla każdego z nas.

https://www.facebook.com/wfosgdansk/

Widok ogólny na park z budynkiem Biologii UG w tle oraz tablica informacyjna na pierwszym planie

Uroczyste otwarcie EduParku Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego

W dniu 7 czerwca br., w godz. 12.00-14.00, nastąpi uroczyste otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego. EduPark znajduje się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie.

EduPark łączy funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Zgromadzono w nim unikatową w skali województwa kolekcję roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych, którą będzie można zwiedzać zarówno indywidulanie, jak i grupowo. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W programie wydarzenia przewidziano zwiedzanie EkoParku z przewodnikiem oraz warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej (szczegóły na plakacie oraz w programie warsztatów ekologicznych). Warsztaty edukacyjne zrealizowane zostaną przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zwiedzanie EkoParku przez grupy zorganizowanych będzie możliwe w dniu uroczystego otwarcia po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu formularza drogą mailową na adres promocja@ug.edu.pl w terminie do dnia 25 maja br.

Szczegółowe informacje na temat EduParku dostępne są na stronie projektu (link).

Ilustracja do tekstu powyżej z logotypami realizatorów

 

Pliki
Logo kampanii "Pomorscy czują klimat" - rodzina Pomorskich w komplecie

Pomorscy podróżują odpowiedzialnie!

Maj to miesiąc, kiedy wiele osób wybiera się na wycieczki, pikniki, zabawy na świeżym powietrzu. Rodzina Pomorskich – bohater kampanii „Pomorscy czują klimat” realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – także wyruszyła na majowe wyprawy. I zrobiła to z … głową! Warto bowiem podróżować mądrze, odpowiedzialnie i ekologicznie. 

1. Wybieraj ekologiczne środki transportu

Na krótszych dystansach wybieraj pociąg lub samochód, zrezygnuj z samolotu. Latanie jest bardzo szkodliwym dla środowiska sposobem przemieszczania się – jedna podróż na trasie europejskiej powoduje większe zanieczyszczenie środowiska niż codzienna jazda samochodem przez cały rok!

Jazda samochodem to też oczywiście niezbyt dobre rozwiązanie. Stare auto może zużywać dużo paliwa i emitować sporo spalin. Może warto wziąć pod uwagę publiczne środki transportu lub rower. Jazda w pojedynkę samochodem też nie jest ekologiczna. W takiej sytuacji warto pomyśleć o dodatkowych pasażerach (w ramach tzw. carpoolingu lub carsharingu). Wspólny przejazd do także dodatkowe oszczędności.

2. Zadbaj, aby wybrany przez Ciebie hotel dbał o środowisko

Pomocnym może się okazać ekologiczny certyfikat, który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym określone warunki. W turystyce otrzymują go hotele, pola namiotowe i noclegownie, które podejmują działania zmniejszające ich wpływ na środowisko. 

Częstą praktyką w hotelach jest codzienna wymiana ręczników i prześcieradeł. Sprawdź, czy w Twoim hotelu goście mogą się na to nie zgodzić, czasem wystarczy odpowiednia zawieszka na klamce pokoju lub informacja pozostawiona w recepcji.

Warto  zabrać w podróż swoje kosmetyki, aby nie korzystać z hotelowych mydeł i szamponów w małych, plastikowych buteleczkach. Nie przyczyniaj się do powstawania dodatkowych odpadów.

Zasady odpowiedzialnego podróżowania dotyczą także osób śpiących „pod  chmurką”. Namiot rozbijaj minimum 600 m od brzegu rzeki i jeziora. Nie buduj stanowisk pod namiot, raczej korzystaj już z miejsc ukształtowanych przez naturę. Przygotowując posiłki, wybieraj palnik, a nie ognisko. Brudne naczynia myj z dala od rzek i jezior. I na koniec … nie zostawiaj po sobie żadnych śmieci.

3. Zaplanuj posiłki

Kiedy jesteśmy nieprzygotowani, kupujemy dużo niepotrzebnych rzeczy do jedzenia i tym samym więcej śmiecimy.

W trakcie podróży warto jeść lokalnie, wybierać miejscowe produkty. Pamiętaj, że import żywności to marnotrawstwo energii i dodatkowe zanieczyszczenie środowiska gazami cieplarnianymi.

I zamiast kupować butelkowaną wodę, zabierz ze sobą termos lub butelkę wielokrotnego użytku i uzupełniaj ją w miarę możliwości w trakcie podróży. Unikaj jednorazowych kubków, sztućców, talerzyków, słomek!

Podróżuj z głową! Rodzina Pomorskich w samochodzie, na dachu mnóstwo walizek.

Subskrybuj Ochrona przyrody