Przejdź do treści
x

41 mld zł na ekoinwestycje w Polsce

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody 25 – lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zorganizowana została konferencja prasowa, debata ekspercka, otwarta została wystawa fotograficzna. W uroczystości udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak oraz prezesi Wojewódzkich Funduszy. Nie zabrakło także parlamentarzystów: posłanki Anny Paluch oraz senatorki Alicji Zając. Spotkanie poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są ważnym filarem finansowania proekologicznych inwestycji w Polsce. W ciągu 25 lat Fundusze przeznaczyły około 41 miliardów złotych na ekoinwestycje, które służą poprawie stanu środowiska i jakości życia Polaków – powiedział minister środowiska. Wspomniał też o realizacji programu „Czyste Powietrze”. To wielkie dzieło w walce o dobre powietrze. Pracy będzie naprawdę sporo, program potrwa 10 lat i kosztować będzie ponad 100 miliardów złotych. Prezes Kazimierz Kujda poinformował, że wiele projektów Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska realizowały wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. System finansowania ochrony środowiska w Polsce sprawdził się, jest efektywny, powszechnie chwalony w Europie i na świecie.

Otwarta została wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze projekty realizowane w ostatnim ćwierćwieczu przez poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW w Gdańsku zaprezentował projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. Poprzez to przedsięwzięcie chcieliśmy pokazać, że kiedyś plaże były zamknięte, nie można było się kąpać, a dzięki inwestycjom dofinansowanym ze środków naszego Funduszu ograniczony został spływ zanieczyszczeń do wód morskich. Zapełniły się plaże, nad polskim morzem pojawili się turyści i wczasowicze. Teraz mamy zupełnie inną rzeczywistość niż kilkadziesiąt lat temu – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko.

Przed budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej funkcjonowało edukacyjne miasteczko  ekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprezentował środowiskowe koło fortuny. Do zakręcenia kołem ustawiała się kolejka chętnych.

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków – to bilans 25 – letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne Fundusze wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy i tworzenie „zielonych” miejsc pracy, a z efektów ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. Do powietrza trafiło blisko 10 milionów ton mniej dwutlenku węgla. Wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne o łącznej długości około 100 000 km wystarczyłyby, aby okrążyć kulę ziemską dwa i pół raza. W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 000 komunalnych oczyszczalni ścieków. Z finansowej pomocy Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.

W Polsce od ćwierćwiecza działa unikatowy w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wojewódzkie Fundusze to niezależne instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe, jak funkcjonujący na terenie całego kraju NFOŚiGW z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

 

Relacja z obchodów 25 - lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Mamy 25 lat!

10 września 2018 w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się jubileuszowa konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Olbrzymia sala konferencyjna wypełniona została po brzegi. Odwiedzili nas goście z całej Polski, nasi przyjaciele i współpracownicy. To dowód na to, że sprawy Funduszu, sprawy środowiska dla wielu osób są bliskie.

Jubileusz WFOŚiGW w Gdańsku wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Takie mamy – na szczęście – czasy, że nie musimy bronić Ojczyzny czy walczyć za nią, udowadniając tym samym miłość do niej. Możemy troszczyć się o Nią na co dzień, w naszych codziennych obowiązkach, zachowaniach, chociażby segregując odpady, roztropnie korzystając z zasobów wody, czy wybierając alternatywne niskoemisyjne środki transportu. I nie powinno nikogo urazić sformułowanie, że miarą współczesnego patriotyzmu może być i powinna być nasza wrażliwość i odpowiedzialność za środowisko, czyli za to, co tak pięknie Polskę stanowi! – powiedział do uczestników konferencji prezes Maciej Kazienko.

Wszystkim działaniom podejmowanym przez pracowników Funduszu w ostatnim ćwierćwieczu przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Przyjazne, czyste środowisko kreuje bowiem dobre warunki do zdrowego życia. Środowisko to my!

Każda gmina w województwie pomorskim skorzystała z dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Wśród nich olbrzymie, wielomilionowe przedsięwzięcia, ale i drobne projekty. Dokonaliśmy wiele, ale przed nami kolejne wyzwania. Stanęliśmy do walki o czyste powietrze. Ruszyliśmy z ogromnym, ogólnopolskim programem pod taką właśnie nazwą, który kolejny raz ma zmienić naszą rzeczywistość. Tym razem na walną od smogu – dodał prezes Maciej Kazienko.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk złożył serdeczne gratulacje pracownikom Funduszu. Zapewnił, że wszyscy chcemy żyć w przyjaznym, ekologicznym środowisku, a jest to możliwe m.in. dzięki działalności WFOŚiGW w Gdańsku. Wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki odczytał list od marszałka województwa. Na tym polu działania ważny jest każdy, nawet najmniejszy element, który w efekcie składa się na całość funkcjonującego ekosystemu. Gratulacje należą się zarówno całemu zaangażowanemu zespołowi, jak i każdemu pracownikowi z osobna. Bez Państwa niemożliwa byłaby realizacja tak wielu projektów i programów mających wpływ na otaczającą nas naturę – napisał marszałek województwa pomorskiego. Z okazji 25 – lecia WFOŚiGW w Gdańsku, przyznał medal „De nihilo nihil fit” (Z niczego nic nie powstaje). 

Ks. biskup Zbigniew Zieliński – nazwany przyjacielem Funduszu – stwierdził, że ochrona środowiska to temat bliski Kościołowi. Pracownikom Funduszu życzę, aby pasji Wam nie zabrakło, aby pasji zaczęło Wam przybywać. Każdemu z nas powierzona została troska o Ziemię. Ochrona środowiska zadana jest nam wszystkim. Życzę państwu nowych projektów, aby świat był piękny, a w nim najpiękniejszy jest człowiek – powiedział.

Leszek Tokarczyk – przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odczytał list od prezesa Kazimierza Kujdy. Pokaźny wkład w funkcjonowanie i dokonania (tego) nowoczesnego i wydajnego systemu wnosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z majątkiem sięgającym niemalże 210 mln zł. Tylko w bieżącym roku w gdańskim WFOŚiGW łączna planowana kwota wsparcia w formie pożyczek wynosi ponad 43 mln zł, a w formie dotacji – przeszło 10 mln zł. Trzeba przy tym dodać, że podejmowane tutaj działania zawsze charakteryzuje gospodarność, pracowitość, rzetelność i pragmatyzm (…) Z uznaniem i satysfakcją chcę podkreślić, że WFOŚiGW w Gdańsku, jako ważny element systemu, od 25 lat skutecznie i efektywnie wspiera przedsięwzięcia proekologiczne, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska oraz stabilnego rozwoju regionu i kraju. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć jednym głosem, że czynimy Polskę lepszą, zasobniejszą i bezpieczniejszą – napisał prezes Kazimierz Kujda.

Dr Tomasz Rożek wygłosił wykład „Czy zgasną światła na Ziemi”, prof. Piotr Stepnowski podsumował osiągnięcia i dokonania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Potem przyszedł czas na nagrody z okazji 25 – lecia WFOŚiGW w Gdańsku.

Nagrodę specjalną otrzymała Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Statuetkę odebrała kierownik Stacji dr Iwona Pawliczka vel Pawlik. Nagroda dla organizacji pozarządowej powędrowała do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, odebrał ją dyrektor ks. Janusz Steć. Osobowością proekologiczną została Grażyna Sadowska z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Nagrodę dla proekologicznego dziennikarza odebrał redaktor Włodzimierz Raszkiewicz z Radia Gdańsk.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku. 29 czerwca 1993 roku odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Maciej Płażyński został wybrany jej przewodniczącym.

Pierwsze lata działalności Funduszu przypadły na okres konstytuowania się samorządów, dla których jednym z ważniejszych zadań było powstrzymanie degradacji środowiska. Finansowe i merytoryczne wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku umożliwiło takie działania. Fundusz przystąpił do dofinansowywania przedsięwzięć o charakterze proekologicznym. Środki finansowe pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie norm emisji zanieczyszczeń.

W latach 1993 – 2018 WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej wysokości półtora miliarda zł. 53% stanowiły wydatki na zadania związane z ochroną wód, 17% przeznaczonych zostało na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, a po 10% na ochronę powierzchni ziemi oraz edukację ekologiczną i ochronę przyrody.

Przez 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku podpisał 8,5 tysiąca umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć. Dofinansował budowę lub modernizację 4,6 tysięcy km sieci kanalizacyjnych, 111 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 2 miliony ton. Dofinansował 11,7 tysiąca sztuk kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Pracownicy udzielili 1,8 tysięcy konsultacji z zakresu doradztwa energetycznego dla firm, gmin i osób prywatnych.

Od początku istnienia Funduszu, pracownikom przyświecało hasło „Dla ludzi i środowiska”. Zgodnie z tą ideą, WFOŚiGW w Gdańsku wspierał finansowo budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, a także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół, ochronę rezerwatów przyrody.

Ale po kolei …

Od początku istnienia WFOŚiGW w Gdańsku priorytet w jego działalności stanowiła realizacja zadań związanych z ochroną wód. Wśród pierwszych działań była ochrona Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Zrealizowane zostało kompleksowe przedsięwzięcie, które ograniczyło spływ zanieczyszczeń do wód morskich. Pozwoliło to otworzyć plaże nad Bałtykiem. Fundusz nadal wspiera programy i zadania ograniczające bezpośredni dopływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych stanowiących źródło wody dla potrzeb komunalnych.

WFOŚiGW współfinansuje budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych. Efekty tych działań są wymierne. Nastąpiło zwiększenie przepustowości infrastruktury wodno-ściekowej, podłączyły się do niej kolejne gospodarstwa domowe, a ścieki oczyszczone mają wreszcie wymaganą jakość.

Fundusz zapobiega powstawaniu odpadów, ogranicza ich ilość. Wdraża systemy selektywnej zbiórki i nowoczesnych technologii odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów.

Rozwój odnawialnych źródeł energii wspiera m.in. poprzez dofinansowanie inwestycji związanych z montażem kolektorów słonecznych. Współfinansowane są również zadania edukacyjne i badawcze dotyczące ochrony powietrza i OZE. 

Od wielu lat WFOŚiGW w Gdańsku aktywnie uczestniczy w programie monitoringu atmosfery poprzez dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, był również jednym z inicjatorów powołania Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”.

Fundusz dofinansował liczne działania służące zachowaniu bioróżnorodności. Usytuowanie województwa pomorskiego wymaga ochrony siedlisk i ekosystemów związanych z morzem: klifów, wybrzeży mierzejowych, podmokłych łąk, torfowisk. WFOŚiGW wsparł działania związane z ochroną przyrody, w tym związane z ochroną ryb łososiowych, reintrodukcją foki szarej oraz funkcjonowaniem ośrodków rehabilitacji ptaków drapieżnych. Środki finansowe przeznaczone zostały także na program kompleksowej ochrony nietoperzy, montaż budek lęgowych i platform dla ptaków. Ze środków Funduszu sporządzane są plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Budowane są ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, spacerowe i rowerowe.

 

Logo 25 - lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

25 lat Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

We wtorek, 11 września 2018, w Warszawie odbędą się ogólnopolskie uroczystości związane z jubileuszem 25 – lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bezpośrednią transmisję z obchodów można będzie oglądać pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=G634l_RejDk&feature=youtu.be

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków – to bilans 25 – letniej działalności wfośigw. Ekologiczne Fundusze wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy i tworzenie „zielonych” miejsc pracy, a z efektów ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. Do powietrza trafiło blisko 10 milionów ton mniej dwutlenku węgla. Wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne o łącznej długości około 100 000 km wystarczyłyby, aby okrążyć kulę ziemską dwa i pół raza. W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 000 komunalnych oczyszczalni ścieków. Z finansowej pomocy Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.

W Polsce od ćwierćwiecza działa unikatowy w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wojewódzkie Fundusze to niezależne instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe, jak funkcjonujący na terenie całego kraju NFOŚiGW z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

Pomorscy na Green Week w Brukseli

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku promowali podczas Zielonego Tygodnia (Green Week) w Brukseli rodzinę Pomorskich – bohaterów kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Zielony Tydzień Unii Europejskiej to największe wydarzenie w dziedzinie ochrony środowiska w Europie. To doskonała okazja do debaty i dyskusji na temat europejskiej polityki ochrony środowiska.

Green cities for a greener future – to tegoroczne hasło spotkań. Prognozuje się, że do 2020 roku 80% Europejczyków mieszkać będzie w miastach. Stąd tak ważne są proekologiczne działania miast. Wiele inicjatyw, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy zrównoważone planowanie urbanistyczne, zostało już podjętych. Unia Europejska wspiera zmiany, oferuje pomoc merytoryczną i finansową.

Podczas Green Week w Brukseli reprezentanci różnych miast przedstawili projekty, które zostały zrealizowane, a także te, które są planowane. W zielonych miastach po prostu lepiej się żyje i ludzie są bardziej szczęśliwi. Warto inwestować w zieleń, publiczny transport, udogodnienia dla rowerzystów, pojazdy elektryczne czy specjalne pasy dla autobusów miejskich. Mieszkańcy potrzebują kontaktu z naturą. Hotele, szkoły, szpitale otoczone bujną zielenią lub ogrodami – na konferencjach omówiono konkretne przykłady takich rozwiązań. Sama Bruksela pretenduje do miana zielonego miasta – dużo parków i skwerów, rowerów,  miejskich autobusów i tramwajów.

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało seminarium „Green City Life. Environmental Communication for Citizen Engagement”, które towarzyszyło wydarzeniom organizowanym w ramach Zielonego Tygodnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Komisji Europejskiej oraz różnych europejskich organizacji działających na rzecz środowiska.

Peter Czaga z Komisji Europejskiej mówił o wielkiej roli, którą odgrywają miasta. Mieszka w nich dużo ludzi, to w nich koncentruje się rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tu powstają innowacyjne pomysły. Wiele inicjatyw dotyczących ochrony środowiska realizowanych jest na poziomie miast. Wiem, że w Polsce Małopolska ma duży problem z zanieczyszczeniem powietrza. Ale to globalny problem, niezwykle ważna jest edukacja w tym zakresie – powiedział Peter Czaga.

Jean-Pierre Schweitzer z Instytutu Europejskiej Polityki Środowiskowej przedstawił plusy i minusy metropolii. Z jednej strony – zanieczyszczone powietrze, hałas, powodzie, ale także stres, depresja, otyłość. Z drugiej – centrum nowych technologii, kultury, rozwoju gospodarczego i ekonomicznego. Może rozwiązaniem, przynajmniej niektórych bolączek, są działania podejmowane w kierunku powstawania zielonych miast. W Berlinie nieużywane, zamknięte lotnisko zamienione zostało w olbrzymi park. W Wiedniu powstał ogród sąsiedzki, w którym pracują osoby starsze, niepełnosprawne, uchodźcy. W centrum Luksemburga  stworzono miejsce, w którym uprawiane są owoce i warzywa, a dochód ze sprzedaży zasila budżet  150 rodzin.

Wietse Van Ransbeeck opowiadał o projekcie CitizenLab. Przedsięwzięcie to umożliwia wymianę poglądów pomiędzy mieszkańcami a władzami miast. Jest to niezmiernie istotne, gdyż z badań wynika że coraz mniej osób ufa swoim włodarzom. 83% uważa, że brakuje transparentności w kontaktach z przedstawicielami lokalnej władzy. Platforma CitizenLab to miejsce na wzajemną informację, konsultację, współpracę. Platforma zachęca mieszkańców do udziału w miejskich projektach. Pomaga lepiej poznać ich potrzeby. Daje szansę obywatelom na decydowanie o ich mieście – stwierdził  Wietse Van Ransbeeck.

Joanna Miniewicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawiła założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza, realizowanej przez WFOŚiGW w Gdańsku. Jej bohaterem jest rodzina Pomorskich. To typowa rodzina mieszkająca w województwie pomorskim. Postawione przed nią zostały nie lada wyzwania. Uczy się jak rozsądnie korzystać z kurczących się na świecie zasobów wody i energii, jak dbać o jakość powietrza. Zrozumie, że ludzie wytwarzają za dużo odpadów i że odpowiednie postępowanie z nimi pomaga odzyskać znaczną część surowców. Kampania ma uświadomić zarówno mieszkańcom jak i turystom wspólną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Wpłynąć na zmianę postaw społecznych. Realizowana jest w telewizji, internecie, lokalnych rozgłośniach radiowych, środkach komunikacji miejskiej, kinach, bibliotekach, świetlicach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mark Veenhuizen – przedstawiciel holenderskiego miasta Apeldoorn opowiadał o projekcie, bohaterem którego jest rodzina bardzo podobna do Pomorskich. Na detalach pokazujemy dobre nawyki, na przykład w jaki sposób wykorzystywać plastikowe produkty. Nawet najmniejsza zmiana zachowań przynosi duże korzyści. Projekt realizowany jest w mediach społecznościowych, internecie.

Zwierzęta w mieście - to tytuł prezentacji Grażyny Sadowskiej z  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W mieście nie jesteśmy sami, żyjemy wspólnie z nietoperzami, ptakami, rybami, płazami, owadami.  Zwierzęta żyją w miastach, ale czyha tu na nich wiele zagrożeń: niebezpieczeństwo niesie ruch uliczny, fruwające torby foliowe, wycinanie drzew i krzewów. Nietoperze zjadają olbrzymie ilości owadów. Jesienią połowę tego ile ważą. To tylko jeden z powodów, dla których warto je chronić. Czasami jak jedziemy na interwencję, pokazujemy mieszkańcom nietoperze, to są zszokowani, że to takie małe zwierzątka, nieszkodliwe i bezbronne i strach przed nietoperzami … znika – tłumaczyła  Grażyna Sadowska.

Podczas Green Week Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku miał swoje stoisko, na których informował o rodzinie Pomorskich, szczegółach kampanii. Przez trzy dni stanowisko odwiedzili goście z różnych europejskich krajów. Kampania jest bardzo potrzebna, wartościowa i dobrze zaplanowana. Interesujące w niej jest to, że pokazuje przykład konkretnej rodziny z danego regionu. Porusza ważne kwestie, o których ciągle mówi się za mało. Byłoby dobrze, aby była realizowana w każdym województwie. Może wówczas świadomość Polaków będzie rosła i przełoży się na bardziej zrównoważone użycie zasobów, którymi dysponujemy i lepszą ochronę przyrody – powiedziała Monika Kotulak z organizacji pozarządowej w Budapeszcie. 

Dominika Lange ze Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, partnera wspierającego naszą kampanię, wysłała do Komisji Europejskiej zgłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawierające prośbę o możliwość promocji kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza podczas Green Week w Brukseli. Konkurencja była bardzo duża, chętnych do  prezentacji swoich działań było pięciokrotnie więcej. Dlaczego nam się udało? Kampania jest dobrym przykładem poruszenia problemów, które są aktualne we wszystkich regionach Europy. Unia Europejska promuje projekty uniwersalne, a takim właśnie jest kampania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – tłumaczyła Dominika Lange.

Spotkaniom organizowanym w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia towarzyszyły wystawy, które promowały zielone projekty i rozwiązania w miastach.

Doradztwo energetyczne logo

Doradcy Energetyczni wspierają pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

21 maja 2018 r. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku przeprowadził kolejne szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podczas  spotkania Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku przedstawili informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w celu uzyskania oszczędności.  Zapoznali się również z podstawowymi zasadami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, w tym utrzymaniem w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu w celu uniknięcia powstawania grzybów i pleśni. Doradcy Energetyczni poinformowali słuchaczy jak prawidłowo odczytywać dane na fakturach za energię i gaz oraz przedstawili możliwości zmiany taryf. Zaprezentowali ponadto dobre praktyki pozwalające na obniżenie rachunków za media. Prelegenci omówili  również sposoby prawidłowego ocieplania budynków oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja o możliwościach uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne na działania proekologiczne.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach  projektu Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku prowadzą usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej, działań służących poprawie jakości powietrza oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. Do zadań doradców należy również m.in. wspieranie samorządów w tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opiniowanie innych, gminnych dokumentów z zakresu ochrony powietrza. Z bezpłatnego wsparcia Doradców mogą skorzystać wszystkie podmioty, w tym samorządy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy osoby fizyczne.

Na potrzeby szkoleń, Ministerstwo Środowiska opracowało poradnik, informator oraz ulotkę informacyjną „Czyste ciepło w moim domu bez paliw stałych”. Natomiast NFOŚiGW wraz z partnerami projektu POIiŚ przygotował broszurę dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (wyłącznie w wersji elektronicznej). Z treścią publikacji można zapoznać się poniżej.  

 

Zestawienie znaków

 

poster A Plastic Ocean

Projekcja filmu „A Plastic Ocean”

Dnia 1 czerwca 2018 roku o godz. 17:00 w Instytucie Oceanografii w Gdyni, z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się projekcja filmu „A Plastic Ocean” – „Plastikowy Ocean”, ukazujący globalny problem śmieci w środowisku wodnym. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów wraz z widocznym formularzem rejestracyjnym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do darmowej rejestracji, niezbędnej do udziału w projekcji!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

kartka świąteczna z życzeniami

 

Czas rozkładu odpadów

Bądź eko! Zrezygnuj z foliówek! Naprawdę warto!

Jest lekka, tania, pojemna i niestety zaskakująco trwała. Używamy jej jednorazowo, przez około pół godziny. Potem ląduje w koszu, skąd przeważnie trafia na składowisko odpadów. Tylko 10% podlega recyklingowi. Proces jej rozkładu trwa … kilkaset lat. O kim, o przepraszam, o czym mowa? Niechlubnym bohaterem artykułu jest torebka foliowa.

W szarej, smutnej Polsce, kilkadziesiąt lat temu, torby foliowe zwane były reklamówkami. Nadawały szyku, były modne. W ponurej wówczas rzeczywistości, stanowiły namiastkę zachodniego luksusu. Ich właściciel z dumą przemierzał polskie ulice z reklamówką w dłoni. Był kimś. Papierowe, zwykłe  torebki, do których wkładaliśmy drożdżówki, czy jabłka były przez wielu nielubiane. Każdy marzył wówczas o kolorowym plastiku. Z czasem nastąpiły zmiany. Różnorakie. W tym i te, że torby plastikowe trafiły do powszechnego użytku. Zaczęliśmy używać ich bez opamiętania … Z przyzwyczajenia … Bez chwili namysłu … Pakujemy w nie owoce i warzywa, pieczywo, towary na wagę. Dziennie mieszkańcy województwa pomorskiego używają ich miliony, rocznie – miliardy, biliony sztuk? Z całą pewnością jest to liczba niewyobrażalna dla przeciętnego Pomorzanina.

 

Rozkłada się 500 lat

Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje sekundę. Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli średnio 20 – 30 minut. Pierwsza wyprodukowana na świecie torba foliowa jeszcze się nie rozłożyła! Upłynęło od tego czasu bowiem 50 lat, a potrzebnych jest dziesięć razy tyle!  

Tylko 10% z nich jest przetwarzanych, pozostała część trafia na wysypiska śmieci, do rzek i oceanów. Kilka liczb? 55 000 ton rocznie wyrzucanych jest na polskie wysypiska śmieci, 50 000 ton – do oceanów, gdzie stanowią śmiertelne zagrożenie dla ptaków i ssaków morskich.

 

Polska jak Szkocja i Irlandia?

W Polsce 1 stycznia 2018 wprowadzona została opłata recyklingowa za torby foliowe. Torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą już być oferowane za darmo. Zgodnie z ustawą, opłata ta może maksymalnie wynosić 1 zł. W rozporządzeniu ministra środowiska do ustawy ustalono, że będzie to 20 groszy. Obowiązek ograniczenia zużycia toreb foliowych wynika z przepisów Unii Europejskiej. 20 groszy? Niby niewiele. Z badań wynika, że mieszkaniec Pomorza rocznie zużywa 500 foliówek. Zaoszczędzić można zatem na kilka biletów do kina, czy interesujących książek. Warto? Warto!

Rocznie przez foliówki umiera na świecie 2 miliony zwierząt – pokazują dane statystyczne. Połknięta torebka foliowa może utknąć w ich przewodzie pokarmowym. Zwierzęta morskie mylą jednorazówki z pokarmem. Żółwie pływającą w wodzie torebkę utożsamiają z meduzą. Dla ryb to śmiertelna pułapka, wpadają w nie i duszą się lub umierają z głodu. Ptaki wodne zaplątują się w foliówki podczas nurkowania.  Nie mają możliwości ucieczki. Dużym zagrożeniem są także mikroplastiki, które bardzo często trafiają do wód. Pochodzą m.in. z wyrzuconych przez ludzi i podartych przez wiatr toreb foliowych. Mikroplastiki są  przenoszone dalej w łańcuchu pokarmowym i na końcu mogą trafić także … na nasz talerz. Warto zrezygnować z toreb jednorazowych? Warto!

W Szkocji, po wprowadzeniu opłat za torby foliowe, ich zużycie spadło o 80%. W Irlandii – aż o 90%. Nieważne, czy zdecydował portfel czy rozsądek, najważniejsze, że efekt został osiągnięty.  Społeczeństwo brytyjskie zresztą bardzo dobrze przyjęło wprowadzenie opłat za torebki czy pobieranie kaucji za butelki. Jak będzie w Polsce? Na razie trudno wyrokować, minęło trochę ponad miesiąc.

Zgodnie z ustawą, opłaty za foliówki powinny być pobierane we wszystkich punktach sprzedaży. O ile w sklepach przepis ten jest respektowany, to na bazarach czy rynkach już niekoniecznie. Widok kilku marchewek w jednej torbie i kilku cebuli już w kolejnej, nie należy w tych miejscach do rzadkości. Jeżeli nie ma opłat, klienci biorą torby automatycznie, bez refleksji. Nawet jeżeli wykorzystamy je także do innych celów i nie od razu wyrzucimy do śmieci, nie powinniśmy czuć się usprawiedliwieni.

 

Kilka rad i wskazówek

Zrezygnuj z foliówek! Zmień swoje nawyki! Nie zaśmiecaj najbliższego otoczenia! Dbaj o naszą planetę! Naprawdę, wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian w codziennych czynnościach! Przy okazji rezygnacji z toreb foliowych, warto przestać używać produktów plastikowych. Jeśli nie zmienimy naszych przyzwyczajeń, w 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb - ostrzegają przedstawiciele Fundacji MARE, której głównym celem jest ochrona środowiska morskiego. I powołują się na raport organizacji Seas At Risk informujący o liczbie wykorzystanych jednorazowych opakowań i produktów plastikowych przez Europejczyków. Raport opublikowany przez Seas At Risk to pierwszy krok w kierunku poprawy stanu ekosystemów morskich w całej Europie, w tym także na Bałtyku. Do tej pory skala problemu nie była nam znana. Teraz wiemy, że Polska należy do sześciu krajów Unii Europejskiej o największym zapotrzebowaniu na plastik. Największym problemem są jednorazowe plastikowe produkty. Rocznie w Polsce zużywanych jest 2,4 miliarda butelek plastikowych, 8,4 miliona jednorazowych kubków na kawę, 1,2 miliarda słomek, 130 milionów opakowań na wynos i 45 miliardów papierosów. To właśnie te produkty stanowią 49% wszystkich odpadów morskich najczęściej zaśmiecających nasze morza i plaże - mówi Olga Sarna z Fundacji MARE.

 

Warto zatem ograniczyć ilość odpadów trafiających do mórz i oceanów. Proponujemy, aby każdy zaczął od siebie, a potem namówił znajomych, przyjaciół.

 • Na zakupy zawsze zabieraj własną torbę. Torbę wielokrotnego użytku, na kółkach lub plecak. Warto trzymać je w bagażniku samochodu. Przyda się, szczególnie tym zapominalskim.
 • Pij kawę z własnego kubka, zrezygnuj z jednorazowych naczyń.
 • Zamień plastikowe butelki na wodę, na własny bidon.
 • Drugie śniadanie pakuj do pojemnika wielokrotnego użytku.
 • Nie używaj plastikowych naczyń, sztućców i słomek.
 • Nie zamawiaj dań na wynos w plastikowych naczyniach jednorazowych. Zamawiaj, ale spożywaj na miejscu lub zapakuj do swojego pojemnika.   
 • Nie kupuj warzyw zapakowanych w folię.
 • Kupuj produkty na wagę, zrezygnuj z tych zapakowanych w plastik.

 

 

Pomorscy czują klimat

Tekst powstał w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  i realizowanej pod hasłem „Pomorscy czują klimat!”. Ma ona uświadomić zarówno mieszkańcom województwa pomorskiego, jak i turystom, wspólną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Wpłynąć na zmianę postaw społecznych. Każdego dnia podejmujemy decyzje, które nie pozostają bez wpływu na otaczający nas świat.

Na potrzeby kampanii stworzona została animowana rodzina Pomorskich, z którą może identyfikować się każdy mieszkaniec województwa i która przez trzy lata będzie uczyła się i starała się zrozumieć, jak żyć ekologicznie. Postawione przed nią zostały nie lada wyzwania. Uczy się, jak rozsądnie korzystać z kurczących się na świecie zasobów wody i energii, jak dbać o jakość powietrza. Zrozumie, że ludzie wytwarzają za dużo odpadów i że odpowiednie postępowanie z nimi pomaga odzyskać znaczną część surowców. A także, że warto troszczyć się o różnorodność biologiczną regionu. Czy mieszkańcy województwa zdecydują się być jak rodzina Pomorskich? Warto, by wzięli to pod uwagę! W końcu WSZYSCY JESTEŚMY POMORSKIMI! Więcej informacji www.poczujklimat.pl

Sprzęt dla słupskich ratowników

Poświęcenie i odwaga. Każdego dnia, praktycznie przez cały rok. Te dwie cechy są niezbędne w pracy ratowników WOPR. Ważny jest charakter, ważny jest specjalistyczny sprzęt. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku otrzymało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie na zakup zestawu ratowniczo – patrolowego.

W słupskim WOPR działa 70 ratowników. W 2017 roku uratowali 37 osób. Przeprowadzili setki patroli prewencyjnych i interwencyjnych. Sezon letni to czas ich wzmożonej aktywności. Działają  jednak przez cały rok. Poza sezonem szkolą ratowników, pełnią całodobowe dyżury jako grupa interwencyjna, uczą zasad bezpieczeństwa nad wodą. Do akcji, szkoleń – potrzebują specjalistycznego sprzętu. Niejednokrotnie wykorzystują go w skrajnie trudnych warunkach, przez co szybko niszczy się on, ulega awarii. „Niezawodność oraz odpowiednie parametry techniczne sprzętu są niezbędne w akcji ratowniczej, stąd potrzeba ciągłej modernizacji i wymiany sprzętu na nowy” – mówi Piotr Dąbrowski – prezes WOPR w Słupsku.

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił pożyczki na zakup ratowniczo – patrolowego sprzętu: samochodu terenowego, quada, skutera wodnego oraz drona. Sprzęt wykorzystywany jest w ratownictwie wodnym, a także do monitorowania środowiska na terenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Używany jest na terenie powiatów słupskiego, lęborskiego i bytowskiego. To obszar polodowcowy, z licznymi jeziorami oraz długą linią brzegową Morza Bałtyckiego. Są to miejsca licznie odwiedzane przez turystów i mieszkańców, a wypadki na wodzie z ich udziałem nie są niestety rzadkością.  Duża liczba wczasowiczów niesie również ryzyko zniszczenia naturalnej flory i fauny będącej pod ochroną.

 

Samochód terenowy doskonale się sprawdza w trudnym terenie, umożliwia szybkie dotarcie do osoby poszkodowanej. Wykorzystywany jest też do patrolowania piaszczystych terenów, slipowania sprzętu motorowodnego z plaży.  

Skuter wodny jest niezawodny podczas każdej praktycznie pogody. Jego mobilność, odpowiednie parametry techniczne plus dobrze wyszkolona załoga pozwalają na prowadzenie skutecznych działań ratowniczo – patrolowych.

Nowością w ratownictwie wodnym jest dron. Wykorzystywany jest do patrolowania obszarów wodnych. W połączeniu z dobrze wyszkolonym operatorem, zastępuje rzesze ludzi podczas przeszukiwania danego akwenu. Pożary, powodzie, zerwane trakcje, katastrofy chemiczne i biologiczne, zaginięcia osób – dron monitorując teren dokonuje szczegółowej analizy zagrożeń i pozwala zastosować odpowiednie procedury. „Dzięki nowemu sprzętowi zwiększyła się przede wszystkim mobilność jednostek ratunkowych słupskiego WOPR, ich zdolność operacyjna, a także czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Unowocześnienie sprzętu wiąże się z poprawą bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Możliwe jest także uzyskanie informacji na temat aktualnego ekosystemu oraz umożliwienie podjęcia działań ochronnych” – dodaje  prezes Piotr Dąbrowski.

 

Koszt zadania to ponad 200 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki w wysokości 50 000 zł.

Logo WFOSIGW w Gdańsku

Aktualizacja zasad dofinansowania

Z dniem 01.01.2018 r. aktualizacji uległy zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

 • Wprowadzono nabór ciągły wniosków w miejsce dotychczas określonego ogólnego terminu naboru przypadającym na koniec listopada. Składane wnioski będą kwalifikowane nie rzadziej niż raz na kwartał. (§ 2 pkt 3) W ramach ogłaszanych konkursów w dalszym ciągu obowiązują terminy zawarte w informacjach o danym naborze.
 • W zakresie informacji o ocenie formalnej wniosków uszczegółowiono, iż w przypadku wystąpienia braków wnioskodawca będzie o nich informowany w formie pisemnej. (§ 2 pkt 5)
 • Uściślono, że w przypadku dofinansowań kwot większych niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, decyzję dotyczącą udzielenia dofinansowania podejmuje Rada Nadzorcza. Pozostałe dofinansowania rozpatrywane są przez Zarząd Funduszu. (§ 2 pkt 6)
 • Podkreślono, iż otrzymanie pozytywnej kwalifikacji wniosku nie jest gwarancją podpisania umowy. (§ 2 pkt 7)
 • Aby uniknąć podwójnego finansowania wprowadzono obowiązek informowania Funduszu przez Wnioskodawcę bądź Dofinansowanego o każdej zmianie źródeł finansowania. (§ 3 pkt 2)
 • Rozszerzono zapis dotyczący ponoszenia kosztów kwalifikowanych zadania przed terminem zawarcia umowy. Koszty zostaną zrefundowane wyłącznie na podstawie skutecznie zawartej umowy. (§ 3 pkt 5)
 • Sprecyzowano, iż wszelkie koszty związane z ubieganiem się o dofinansowanie ponosi Wnioskodawca. (§ 4 pkt 3)
 • Dodano informację, że ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki określone w umowie jest niezbędne do uruchomienia środków finansowych. Zabezpieczenie spłaty pożyczki określane jest w porozumieniu z Wnioskodawcą. (§ 5 pkt 8)
 • Wprowadzono możliwość dokonania przekwalifikowania udzielonej pożyczki lub jej części na pożyczkę płatniczą, w przypadku gdy finansowane zadanie otrzymało wsparcie ze środków innych funduszy zagranicznych. (§ 6 pkt 2)
 • Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej uległa zmianie z uprzednio wynoszącej 0,5 – 1,0 stopy redyskonta weksli na równą stopie redyskonta weksli w stosunku rocznym. Nadal jednak nie mniej niż 4% w stosunku rocznym i wysokość oprocentowania zostaje stała przez cały okres trwania umowy. (§ 6 pkt 3)
 • Zaktualizowano część zasad dotyczącą możliwości wypowiedzenia umowy pożyczki lub dotacji ze strony Funduszu. Dodano jako możliwy powód wypowiedzenia umowy niepowiadomienie Funduszu o dodatkowych finansowaniach zadania ze środków innych funduszy zagranicznych co powodowałoby podwójne finansowanie. (§ 7 oraz § 12)
 • Wyszczególniono na jakiej podstawie dotacja lub pożyczka podlega rozliczeniu. Rozliczenie otrzymanych środków finansowych należy poprzeć udokumentowanymi wydatkami, które stanowią koszty kwalifikowane zadania. Niezbędne jest również wypełnienie postawionych wymagań dotyczących właściwego oznakowania zrealizowanego zadania. (§ 8 oraz § 13)
 • Zmieniły się wytyczne dotyczące kwot umorzenia pożyczki. Jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz podmiotom nie będącymi przedsiębiorcami możliwa kwota umorzenia została zmieniona z nie wyższej niż 25% na 20% udzielonej pożyczki. W przypadku przedsiębiorców kwota ta została zmieniona z nie wyższej niż 15% na nieprzekraczającą 10% udzielonej pożyczki. (§ 9 pkt 3)
 • Do zasad udzielania dofinansowania dodana została część dotycząca dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe (część IV).

 

Aktualne zasady udzielania dofinansowania dostępne są pod adresem: http://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasady-udzielania-dofinansowania .

Subskrybuj Inne