od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Troska o czyste powietrze. Kampania edukacyjna Stop Smog

Sala Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wypełniona uczestnikami konferencji, w tle – prelegent spotkania

Troska o czyste powietrze. Kampania edukacyjna Stop Smog

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podsumowana została kampania edukacyjna Stop Smog. Ogólnopolska akcja prowadzona była przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i norweskiego partnera Green Business Norway, przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Środowiska.

 

Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uświadomienie im potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, troski o środowisko naturalne. Twórcy akcji skupili się na pokazaniu piękna polskiej przyrody i uświadomieniu zagrożeń wynikających z niewłaściwych ludzkich zachowań.

 

Świadomość ekologiczna Polaków jest często na niskim poziomie – twierdzą pomysłodawcy kampanii. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości spalania w domowych kotłach węgla kiepskiej jakości albo odpadów, takich jak plastikowe butelki i opakowania, zużyte obuwie, a nawet stare opony. Jest to szkodliwe zarówno dla ludzi jak i środowiska. Wyroby te zawierają bowiem szkodliwe substancje, które podczas spalania wydzielają się do środowiska. Zdecydowana większość Polaków robi to nieświadomie. Zwracają uwagę tylko na to, że odpady mają często dużą wartość energetyczną, a nie patrzą na to, jakie to przynosi negatywne skutki – dodają organizatorzy akcji Stop Smog. A negatywne skutki to emisja do atmosfery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

 

Powietrze decyduje o jakości naszego życia. Co mogą w tym zakresie zrobić mieszkańcy? Zmienić styl spalania, tak aby maksymalnie ograniczyć niską emisję” – powiedział Andrzej Konieczny – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. „Polskie społeczeństwo potrzebuje edukacji” – dodał o. Zdzisław Klafka – rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. „Powinniśmy świadomie podziwiać otaczający nas świat. Nie patrzeć na niego płytko. Wszyscy tęsknimy na świeżym powietrzem, narzekamy, gdy jest zanieczyszczone. Bądźmy ekologami, którzy nie trują” – dodał.

 

Kampania miała uświadomić społeczeństwu, że smog oznacza pogorszenie warunków życia. „W 88% powietrze zanieczyszczane jest z indywidualnych źródeł ogrzewania. Przemysł bowiem radykalnie ograniczył emisję szkodliwych substancji do atmosfery” – stwierdził Krystian Szczepański z Instytutu Ochrony Środowiska. „Smog to zjawisko obserwowane od wielu lat”– powiedział Artur Szymon Michalski – zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Nie można bagatelizować jakości powietrza, ale nie można też z drugiej strony namawiać do chodzenia w maskach. Dzięki środkom z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej powstał system, który radykalnie poprawił jakość powietrza” – przekonywał. „Bardzo ważna jest wiedza na temat szkodliwości smogu. Społeczeństwo musi być przekonane, że nie można spalać odpadów w domowych piecach, inaczej żadne zakazy nie poskutkują. Kluczowa jest także rola samorządów. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci muszą działać…” – dodał Artur Szymon Michalski.

W indywidualnych źródłach ciepła rocznie spalanych jest milion ton odpadów. To zatrważające dane” – tłumaczył Krystian Szczepański. „Trzeba poprawić system kontroli i sankcji. Jeżeli ktoś spala odpady w domowym kotle pomimo pouczeń, powinien ponieść karę. Wiemy doskonale, że są osoby, które nauczyły się omijać kontrole. Trzeba to dopracować”.

Kampania edukacyjna Stop Smog dotarła do około 10 milionów osób. Jej organizatorzy przekonywali, że ze smogiem nie poradzimy sobie od razu. Potrzeba na to czasu, to proces długotrwały. „Smog to nie jest nowe zjawisko. Kiedyś się po prostu o tym nie mówiło” – stwierdził Piotr Zacharski z Instytutu Ochrony Środowiska. „To praca na dziesięciolecia” – dodał Krzysztof Melka – doradca Ministra Środowiska.

 

Prof. Zdzisław Chłopek z IOŚ mówił o emisji zanieczyszczeń z samochodów w miastach. Tlenek węgla, niemetanowe lotne związki organiczne, tlenki azotu, pyły – tymi substancjami transport samochodowy zanieczyszcza powietrze. „Jak zmienić tę sytuację?” – pytał. „Zmniejszyć natężenie ruchu, zmienić strukturę ekologiczną pojazdów, lepiej kontrolować stan techniczny pojazdów”.

 

Patronat honorowy nad konferencją podsumowującą kampanię edukacyjną Stop Smog objął Minister Środowiska.

Previous Gdynia czeka na jerzyki!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.