od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Troska o czyste powietrze

baner1920

Troska o czyste powietrze

„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj” – to motto tegorocznych Pomorskich Dni Energii, które poświęcone są sposobom ograniczania niskiej emisji. Wydarzenia, z tej okazji, odbywają się przez cały rok. W Pomorskich Dniach Energii uczestniczy również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W czwartek, 14 września 2017, odbędzie się  konferencja „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje, plany, wizje”. Dzień później, w piątek 15 września 2017, trwać będzie Dzień Otwarty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8.

Jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w innych regionach kraju, ale do doskonałości jeszcze wiele brakuje. Kto jest winny? Stare, niespełniające norm kotły, złej jakości paliwo, niewłaściwe procesy spalania, spalanie odpadów. Abyśmy oddychali lepszej jakości powietrzem, konieczne są zmiany.

Od 10 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”. Adresowany on jest do osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Ale za pośrednictwem tych podmiotów, z konkursów mogą korzystać wszystkie osoby fizyczne mieszkające w województwie pomorskim. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami na gaz, olej opałowy. Zamontować można także odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), a także podłączyć budynki do sieci ciepłowniczej.

7 mln zł –  na taką kwotę zawartych zostało 100 umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w latach 2008-2016. W wyniku realizacji tych projektów o 200 ton rocznie zmniejszyła się emisja pyłów, dwutlenku węgla – 13 600 ton, dwutlenku siarki – 90 ton.

W 2017 roku na konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” wpłynęła rekordowa liczba wniosków – 74.  Tak duże zainteresowanie wynika z nagłośnienia problemu występowania niskiej emisji. Nie bez znaczenia jest także aktywność samorządów oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Beneficjenci  złożyli wnioski o dofinansowanie na łączną sumę ponad 11 mln zł.  Koszt planowanych przez nich przedsięwzięć to prawie 40 mln zł. Zdemontowanych zostanie ponad 2 800 kotłów opalanych węglem.

Previous Przed nami VII edycja Pomorskich Dni Energii!!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.