od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka

Budowa oczyszczalni ścieków gminie Liniewo; na zdjęciu widać zbiorniki w rowie, obok koparka

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka

Wieś Deka. Leży na terenie gminy Liniewo. Mieszka w niej dokładnie 58 osób. We wsi znajdują się cztery budynki mieszkalne, w każdym żyje po kilka rodzin. Jest tu także wiejska świetlica. Niewielu mieszkańców, rozproszona zabudowa – to przyczyny, dla których miejscowość w przeszłości nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej. Nieczystości trafiały do szamb, które często były nieszczelne. Ścieki spływały zatem do wód gruntowych. Zbiorniki opróżniane były przez beczkowozy, które jeździły po wsi i odpompowywały nieczystości. Wizytę beczkowozów było … czuć z daleka. Wszędzie unosił się specyficzny zapach.

Władze gminy Liniewo postanowiły te problemy rozwiązać. Podjęły decyzję o udziale w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”. W ramach projektu wybudowana została oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja sanitarna. Oczyszczalnia jest biologiczna, hybrydowa, oparta na technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Oczyszczone ścieki rozprowadzone zostają na poletku drenażowym, a następnie rozsączane są w gruncie. Zastosowano takie rozwiązanie, gdyż w najbliższej lokalizacji brakuje innych odbiorników – wyjaśnia Krystian Brzeski – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Urzędu Gminy Liniewo.

Zyskali mieszkańcy, zyskało środowisko. Poprawiła się jakość życia w miejscowości Deka, a także bezpieczeństwo ekologiczne i sanitarne. Nieszczelne szamba i liczne kłopoty z tym związane od lat spędzały mieszkańcom sen z powiek. Problem ten rozwiązaliśmy dzięki wspólnej inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz gminie Liniewo” – tłumaczy wójt Mirosław Warczak. Teraz uciążliwości zniknęły. Mieszkańcy po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków cieszą się z niższych rachunków za wywóz nieczystości płynnych. Przyczyniliśmy się także do poprawy jakości środowiska. Wiem, że problem nieszczelności zbiorników bezodpływowych jest dość powszechny, a skutki ich eksploatacji dla środowiska – katastrofalne – dodaje wójt gminy Liniewo Mirosław Warczak.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania na realizację tego zadania w wysokości 243 000 zł.

Władze gminy Liniewo już planują kolejne inwestycje. W 2018 roku w Lubieszynie rozpoczną się prace przy budowie stacji uzdatniania wody, a także przy budowie i przebudowie sieci wodociągowej. W planach jest także budowa kanalizacji sanitarnej. Kolejna niespodzianka czeka również mieszkańców wsi Deka. W miejscowości tej wymieniona zostanie sieć wodociągowa wykonana z rur azbestowo-cementowych.   

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Deka” to pierwszy projekt zrealizowany w ramach konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”.

Konkurs ma charakter ciągły. Inwestycje realizowane w jego ramach mają się przyczyniać do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych w województwie pomorskim. Pomorskie samorządy, miasta i gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej. Uporządkowanie może polegać na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub na budowie, rozbudowie i modernizacji lokalnej oczyszczalni wraz z sieciami kanalizacyjnymi.

Na konkurs można zgłaszać zadania realizowane na terenach, leżących poza aglomeracjami wymienionymi w KPOŚK (Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych), na których nie ma możliwości budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Nie ma też możliwości podłączenia do istniejącego systemu.

Wnioski na konkurs należy przesyłać do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku. Szczegółowe informacje znajdują się w dziale konkursy.   

Previous O drzewach
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.