od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

UWAGA OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANA ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

UWAGA OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANA ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

UWAGA OD 1 STYCZNIA 2019 R. ZMIANA ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

Informujemy, że w dniu 29 października 2018 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Gdańsku zatwierdziła aktualizację Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zmiana Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Informujemy, że w dniu 29 października 2018 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Gdańsku zatwierdziła aktualizację Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Aktualizacja jest dostępna w zakładce https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasady-udzielania-dofinansowania

Nowe Zasady obowiązywać będą od dnia 01.01.2019 r.
 

Najważniejsze zmiany:

  1. Zmiana wskaźnika odniesienia oraz poziomu jego korygowania ze stopy redyskonta weksli na WIBOR 3M

patrz: nowe Zasady: §6 pkt 3, §14 pkt 2

  1. Zmiana warunków umarzania pożyczek – maksymalnego poziomu, udziału środków dotacyjnych w finansowaniu zadania oraz określenie maksymalnej kwotowej wartości umorzenia

patrz: nowe Zasady: §9 pkt 3, 5 i 6, § 10 pkt 3 oraz § 17 pkt 1

 

Konieczność zmiany Zasad w zakresie warunków udzielania dofinasowania wynika główniej mierze z faktu drastycznego spadku,       o prawie 50% przychodów Funduszu, począwszy od roku 2019. Jest to skutkiem wejścia w życie w 2018 roku nowej ustawy Prawo Wodne i odebrania wojewódzkim funduszom wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków.

Previous Program Czyste Powietrze – UWAGA !!!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.