od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Uwaga rusza nowy konkurs WFOŚiGW w Gdańsku !

Celem konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” jest likwidacja kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem

Uwaga rusza nowy konkurs WFOŚiGW w Gdańsku !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.

Jego uruchomienie zostało zapowiedziane 17 lipca 2018 podczas spotkania informacyjnego na temat ograniczania niskiej emisji zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ze względu na fakt, iż Krajowy Program „Czyste Powietrze” nie obejmuje swym zakresem budownictwa wielorodzinnego, Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o ogłoszeniu konkursu, który umożliwi dofinansowanie wymiany źródeł ciepła również w takich obiektach. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które aplikowały o środki finansowe w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018.

UWAGA:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po dniu 22.06.2018 r. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko.

Wnioski należy składać do 22 sierpnia 2018 roku w siedzibie Funduszu. Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dla Konkursu „Wymawiana źródeł ciepłą w budynkach Wielorodzinnych” znajdą Państwo w dziale Konkursy.

Previous Ograniczenie niskiej emisji na Pomorzu – nowe konkursy w WFOŚiGW w Gdańsku
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.