od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Uwaga! Ważna informacja!

Uwaga! Ważna informacja!

Docierają do nas informacje o firmach zewnętrznych, które powołując się na współpracę z WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW czy z gminami pobierają opłaty za pomoc w otrzymaniu dofinansowania i sporządzanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Informujemy, że nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, ani za ich zgodą i konsultacją.

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących inwestycje, pozostawiają pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców. Wybrane rozwiązania muszą tylko spełniać warunki określone w regulaminie programu „Czyste Powietrze”.

Wnioskodawcy WFOŚiGW w Gdańsku mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Prosimy o dużą czujność w kontaktach z firmami zewnętrznymi powołującymi się na „Czyste Powietrze”, nieudostępnianie im żadnych danych osobowych potencjalnych beneficjentów oraz weryfikowanie czy są to pracownicy NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku.

Previous <strong>OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”</strong>
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.