od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Uwaga! Zmiany w programie Moja Woda

Program Moja Woda

Uwaga! Zmiany w programie Moja Woda

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy.

Program Moja Woda cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa pomorskiego. Wpłynęło 1 813 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8,5 miliona złotych.  Dokumenty oceniane są przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Fundusz wypłacił już beneficjentom programu Moja Woda 100 000 zł dotacji.

Wprowadzone zostały też zmiany w programie.

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy (termin liczony jest od  daty złożenia pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, a nie korekty).

Wnioskodawcy, którzy już zawarli umowę o dofinansowanie, w której termin realizacji zadania określony został jako 6 miesięcy, mogą wystosować do WFOŚiGW w Gdańsku wniosek o wydłużenie czasu na przeprowadzenie inwestycji. Prośbę należy wysłać do Funduszu przed upływem 6 miesięcy (określonych w umowie dotacji) na email: fundusz@wfos.gdansk.pl

W nowo zawieranych umowach o dotację okres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na 12 miesięcy (bez względu na termin podany pierwotnie we wniosku o dofinansowanie).

Dotacje wypłacane są w jednorazowej transzy, po złożeniu kompletu dokumentów przez Portal Beneficjenta. Dokumenty do wypłaty w formie elektronicznej muszą zostać przesłane w ciągu 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przelew nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Previous Z wizytą w rezerwacie przyrody Beka
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.