od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

W Skórczu mniej o 78% szkodliwych gazów!

Wystąpienie Macieja Kazienko – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; sala zapełniona uczestnikami spotkania, prezes Maciej Kazienko przy mównicy.

W Skórczu mniej o 78% szkodliwych gazów!

Województwo pomorskie uważane jest za region z dobrą jakością powietrza. Potwierdzają to badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Fundacji ARMAAG. Ale nie w całym regionie sytuacja jest tak dobra. Duże problemy mają szczególnie mniejsze miejscowości, gdzie wiele budynków nie jest podłączonych do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Takim przykładem jest niespełna czterotysięczny Skórcz. Zanieczyszczenie powietrza jest tu bardzo wyraźne. Nie funkcjonuje żadna sieć ciepłownicza lub gazowa. Działają lokalne kotłownie, mieszkańcy domowe kotły opalają węglem lub odpadami. To powoduje wzrost niskiej emisji, co skutkuje smogiem w sezonie zimowym.

Dotychczas mieszkańcy nie mieli realnej szansy przejścia na paliwa niskoemisyjne. Rok 2017 jest pod tym względem przełomowy. Przy zakładzie Iglotex powstanie elektrociepłownia zasilana przez rozbudowywaną na potrzeby projektu stację regazyfikacji gazu LNG. Instalacja zapewni ciepło, parę technologiczną oraz energię elektryczną dla przedsiębiorstwa, równocześnie nadmiar ciepła zostanie za pośrednictwem budowanej sieci ciepłowniczej dostarczony do miasta. „Kogeneracja, czyli skojarzenie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wraz z siecią ciepłowniczą i energetyczną to droga, którą chcemy jako PGNIG OD podążać. To nie tylko biznes, ale przykład na to, że ekologiczny gaz LNG jest idealnym rozwiązaniem dla tych miejsc, gdzie sieć gazowa jeszcze nie dotarła, a gdzie władze lokalne myślą o ograniczeniu emisji szkodliwych związków do atmosfery”stwierdził Henryk Mucha – prezes PGNiG OD.

Dzięki firmie Iglotex, spółce GI City Therm, PGNiG Obrót Detaliczny, władzom samorządowym oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstanie inwestycja, która diametralnie zmieni sytuację w mieście. „Przebudowa istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowa sieci ciepłowniczej przyniesie niesamowite efekty. Na obszarze objętym projektem aż o 78% zmniejszy się emisja dwutlenku węgla i prawie o 100% rakotwórczego pyłu zawieszonego PM10. To imponujący wynik! Zyska środowisko, ale i mieszkańcy. Uważam, że dla nich będzie to wręcz zmiana cywilizacyjna: poprawi się komfort życia, wpłynie to na zdrowie, miasto będzie przyjazne środowisku. Przyznam, że pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku maja swój udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Przyłożyliśmy rękę, aby Skórcz powoli stawał się miastem, w którym przyjemnie się oddycha. Byliśmy za tym, aby stworzyć coś ambitniejszego niż gazociąg. I takim właśnie rozwiązaniem jest kogeneracja” – powiedział Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach zadania do sieci podłączony zostanie duży obiekt usługowo – handlowy, zakład przemysłowy oraz, co najważniejsze, 6 budynków wielorodzinnych, w których mieszka ponad 400 osób. Dzięki tej inwestycji zlikwidowanych zostanie 140 indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe, co przełoży się na spadek emisji dwutlenku węgla o ponad 10 000 ton rocznie. I o 2 tony zmniejszy się emisja pyłów zawieszonych do atmosfery! „Wszystko zaczęło się od rozmów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – wspomina przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Iglotex S.A. Tadeusz Włodarczyk. „W trakcie rozmów o zastosowaniu nowych rozwiązań energetycznych w przedsiębiorstwie, wówczas jeszcze wiceprezes Funduszu Maciej Kazienko zwrócił uwagę na możliwość rozwiązania jedną inwestycją zarówno potrzeb przedsiębiorstwa, jak i problemów mieszkańców”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 18,6 mln zł, dofinansowanie unijne – 9,5 mln zł.

Podpisana została także umowa o współpracy pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny oraz GI City Therm. W ten sposób zapewnione zostały dostawy gazu LNG dla nowopowstającej elektrociepłowni. Z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego takie inwestycje są istotne m.in. poprzez zapewnienie optymalnego wykorzystania gazoportu w Świnoujściu oraz dywersyfikację kierunków sprzedaży gazu skroplonego. Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił rolę wyspowych projektów w postępie gazyfikacji kraju i zapowiedział wsparcie dla podobnych inwestycji.

Budowa elektrociepłowni ma się zakończyć pod koniec 2018 roku. Już teraz planowany jest dalszy rozwój sieci ciepłowniczej w Skórczu i podłączenie kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej. Miasto bardzo zyskało na realizacji tej inwestycji, dlatego okoliczne samorządy z zaciekawieniem przyglądają się temu przedsięwzięciu. Może ono stać się impulsem dla kolejnych pomorskich samorządów w podejmowaniu podobnych działań. A wszystko to dla ludzi i środowiska.

W planach jest budowa gazociągu, wówczas gaz skroplony zostanie zastąpiony gazem sieciowym. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 2 – 3 lat. Ale już teraz stworzone zostały warunki do rozwoju sieci ciepłowniczej, a później gazowniczej w Skórczu.

Previous LED dla szkół
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.