od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi w Kępicach i Kobylnicy

barszcz Sosnowskiego

Walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi w Kępicach i Kobylnicy

Gmina Kępice realizuje projekt Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej.

Od roku gmina Kępice realizuje projekt Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej. Zadanie prowadzone jest na terenie dwóch gmin: Kępice oraz Kobylnica. Głównym celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez eliminację roślin inwazyjnych gatunków obcych oraz promocja roślin rodzimych.

Inwazyjne gatunki obce są jedną z głównych przyczyn zmniejszania różnorodności biologicznej i wymierania rodzimych gatunków. Podczas ekspansji na nowe tereny zajmują całe siedliska, przekształcając je i niszcząc.

Niektóre z nich stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Tak jest w przypadku barszczu Sosnowskiego. W ostatnich latach na terenie gminy Kępice kilka osób zostało dotkliwie poparzonych toksyczną substancją wydzielaną przez barszcz. Ponadto gatunki inwazyjne powodują straty dla lokalnych rolników i obniżają wartość gruntów, na których występują – tłumaczy zastępca burmistrza Maciej Chaberski.

W ramach projektu wykonywane są zabiegi ochrony czynnej, tj. mechaniczne zwalczanie gatunków inwazyjnych, monitoring przeprowadzonych prac wraz z lokalizacją niezinwentaryzowanych stanowisk, zagospodarowanie biomasy powstałej wskutek przeprowadzonych zabiegów oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym opracowanie materiałów edukacyjnych.

W 2021 roku wykonane zostały po dwa zabiegi zwalczania każdej z trzech roślin inwazyjnych objętych projektem. Szacujemy, że powierzchnia jaką porastają gatunki inwazyjne w kolejnym roku projektu zmniejszy się o 20%. Zminimalizowane zostało tym samym zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców gmin Kępice i Kobylnica, w szczególności mieszkańców nieruchomości przylegających do terenów opanowanych przez barszcz Sosnowskiego, rdestowiec ostrokończysty i nawłoć kanadyjską – dodaje Maciej Chaberski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest jednym z partnerów projektu. Wspiera gminę Kępice merytorycznie podczas prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych.

 – Gmina Kępice od lat prowadzi działania, których celem jest likwidacja barszczu Sosnowskiego. Gmina ma duże doświadczenie w tym zakresie, a efekty jej działań są bardzo obiecujące. Bardzo nas to cieszy, że możemy współpracować w tak ważnym z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności projekcie. Dla nas także istotne jest to, aby mieszkańcy mieli świadomość tego, jak niebezpieczne są gatunki inwazyjne i że należy je likwidować – wyjaśnia zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Teresa Jakubowska.

Przedsięwzięcie realizowane jest także w partnerstwie z norweską grupą badawczo-rozwojową Aquateam COWI oraz gminą Kobylnica.  

Projekt Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w Gminie Kępice i Kobylnica, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w obszarze programowym: Środowisko naturalne i ekosystemy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj: Ochrona Bio Kępice (kepice.pl)

 

 

Pasażerowie na gapę

Gatunek obcy to taki, który przy udziale człowieka został wprowadzony bądź zawleczony na teren poza jego naturalny obszar występowania. Zasięgi gatunków są ograniczane przez różnego rodzaju bariery utrudniające organizmom rozprzestrzenianie się. Takimi barierami mogą być na przykład góry, oceany lub morza, ale także bariera klimatyczna czy biotyczna (strefy roślinności). Działalność człowieka związana m.in. z handlem, transportem i turystyką przyczyniła się do naruszenia tych naturalnych barier. Duży problem stanowi przypadkowe zawlekanie gatunków wraz z importowanymi towarami czy np. w wodach balastowych statków, są to tzw. „pasażerowie na gapę”.

Nie wszystkie gatunki obce są inwazyjne

Samo przedostanie się gatunku poza jego obszar naturalnego występowania nie czyni go jeszcze inwazyjnym. Te, które stanowią zagrożenie dla rodzimej fauny i flory oraz ich siedlisk, powodując ich wypieranie, nazywane są inwazyjnymi gatunkami obcymi (IGO). Są to przede wszystkim gatunki charakteryzujące się gwałtownym wzrostem liczebności populacji. Są generalistami, to znaczy, że wykazują szeroki zakres tolerancji względem zajmowanego siedliska i pobieranego pokarmu. W łatwy sposób rozprzestrzeniają się i zajmują nowe tereny.

Inwazje biologiczne należą do głównych przyczyn współczesnego wymierania gatunków, obok takich działań jak: niszczenie siedlisk (w tym fragmentacja siedlisk, przekształcenia krajobrazu w wyniku zmian w sposobie użytkowania danego terenu), zanieczyszczenie środowiska, przyrost populacji ludzkiej oraz nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych (surowców i gatunków, np. przełowienia ryb).  

Inwazyjne gatunki obce zagrożeniem dla bioróżnorodności

Obce gatunki roślin wkraczając na nowy teren konkurują z gatunkami rodzimymi – na przykład o pokarm, światło, wodę albo przestrzeń do bytowania i rozmnażania się. Wygrywając tę walkę, gatunki inwazyjne przekształcają całe zbiorowiska i ekosystemy w wielkopowierzchniowe monokultury, zabierając przestrzeń do życia innym gatunkom roślin i zwierząt. Niektóre z nich wydzielają związki allelopatyczne, czyli substancje chemiczne, które hamują wzrost i rozwój innych roślin w ich pobliżu. Związki takie posiada np. nawłoć kanadyjska czy robinia akacjowa.

Innym przykładem stosowania obrony chemicznej roślin, są gatunki należące do barszczy kaukaskich. Rośliny te zawierają toksyny, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W słoneczne dni, pod wypływem promieni UV, substancje zawarte w tkankach roślin powodują rozległe poparzenia skóry.

Kolejnym zagrożeniem ze strony gatunków obcych jest możliwość ich krzyżowania się ze spokrewnionymi gatunkami rodzimymi, które w ten sposób zaburzają równowagę genetyczną w obrębie gatunku. Gatunki inwazyjne często są nosicielami różnych chorób, na które rodzime nie są odporne, a chorując zamierają. Przykładem może być rak pręgowaty i sygnałowy, które są nosicielami dżumy raczej – choroby śmiertelnej dla rodzimych gatunków raków w wodach Polski – raka szlachetnego i błotnego.

WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowuje zwalczanie roślin inwazyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na zadania z zakresu zwalczania roślin inwazyjnych gatunków obcych w województwie pomorskim (edycja 2022). Regulamin oraz zasady naboru wniosków znajdują się w zakładce na stronie głównej: Fundusze Krajowe> Konkursy/Nabory.

 

Logotypy

Previous Nowa część programu Czyste Powietrze – wsparcie nawet do 69 000 zł
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.