od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Warsztaty edukacyjne w Białogórze

Uczestnicy zebrani przy tablicy edukacyjno – informacyjnej, poznają walory przyrodnicze rezerwatu

Warsztaty edukacyjne w Białogórze

W Białogórze odbyły się warsztaty edukacyjne, organizowane w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W spotkaniu wzięły udział 32 osoby – mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, Lasów Państwowych, nauczyciele, uczniowie oraz osoby prowadzące działalność turystyczną. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są cele projektu i planowane działania. Organizatorzy przedstawili,-  walory przyrodnicze, cele ochrony rezerwatu przyrody  Białogóra oraz położonego około 1 km na zachód od Białogóry rezerwatu Babnica. Omówili zagrożenia, na które narażona jest występująca w nich flora.

Podczas pierwszej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu – planami ochrony i celem ochrony rezerwatów Babnica i Białogóra oraz działaniami, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Uczestnicy warsztatów odwiedzili rezerwat Białogóra.  Podczas spaceru wyznaczonymi szlakami prowadzący zaprezentowali bogactwo różnych siedlisk występujących w rezerwacie.  Omówili florę rezerwatu – występujące w nim gatunki drzew liściastych, takie jak buk, dąb szypułkowy, bezszypułkowy, a także podlegające ochronie gatunki mszaków i porostów oraz rośliny naczyniowe, typowe dla siedlisk w tym rezerwacie (m.in. woskownicę europejską, bażynę czarną, wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne). Szczególne zainteresowanie wzbudził sposób chwytania ofiar przez rośliny owadożerne – rosiczki i pływacze, a także przystosowania roślin do trudnych warunków siedliskowych występujących na wydmach.

Uczestnicy warsztatów zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki ochronne i chwytak do zbierania  śmieci, posprzątali rezerwat.

Warsztaty, które przygotowała Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z sołtysem Białogóry, panem Władysławem Miąskowskim, odbyły się w świetlicy wiejskiej w Białogórze.

Rezerwaty przyrody Babnica i Białogóra stanowią część obszaru Natura 2000 Białogóra PLH 220003 i znajdują się na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zostały powołane w celu ochrony  unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm porośniętych przez bór nadmorski i obniżeń międzywydmowych. Wiele gatunków roślin i mszaków podlega ochronie.  W rezerwacie Babnica występuje bogata i zróżnicowana biota porostów, a liczne gatunki są chronione i zagrożone w skali kraju.

Previous Mniej pyłów!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.