od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Warsztaty edukacyjne w Cisach nad Czerską Strugą

uczestnicy warsztatów w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” słuchają wykładu, dookoła las, obok  tablica edukacyjna

Warsztaty edukacyjne w Cisach nad Czerską Strugą

W rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” odbyły się warsztaty edukacyjne. Zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz RDOŚ w Gdańsku projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

W rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” odbyły się warsztaty edukacyjne. Zorganizowane  zostały w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku projektu „Ochrona bioróżnorodności  rezerwatów przyrody Pomorza”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, leśnicy, pracownicy parków krajobrazowych, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Czersku. W sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie naukowcy  z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opowiedzieli o walorach przyrodniczych rezerwatu „Cisy nad Czerską Strugą”, biologii cisa, a także o tym jak chronić różnorodność genetyczną gatunku, aby poradził sobie z zachodzącymi zmianami środowiska. Po prelekcji uczestnicy udali się do rezerwatu, gdzie odbyły się zajęcia terenowe.

Projekt „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Rezerwaty przyrody są najstarszą formą ochrony obszarów o unikatowych w skali kraju walorach środowiskowych. Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Wyróżniają je rzadko spotykane wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe lub krajobrazowe. W Polsce jest prawie półtora tysiąca rezerwatów przyrody, łącznie zajmują powierzchnię około 165 000 ha. Pierwsze utworzone zostały już w latach 30 – tych XX wieku. Na terenie województwa pomorskiego są 133 rezerwaty.

„Cisy nad Czerską Strugą” są jednym z nich. Zajmują powierzchnię 17,19 ha. Rezerwat utworzony został w 1982 roku. Występuje w nim kilkaset cisów w różnym wieku. Zagrożeniem dla ochrony, podobnie jak w pozostałych rezerwatach chroniących cisa, jest brak odpowiedniej ilości światła. Działania ochronne polegają między innymi na ręcznym usuwaniu zacieniających cisa drzew i krzewów, zwłaszcza świerków i buków. Rezerwat jest udostępniony dla turystów, można go zwiedzać po wyznaczonym szlaku.

Previous Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.