od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

WFOŚiGW w Gdańsku na Pomorskim Eko Forum

Pomorskie Eko Forum, sala, na krzesłach siedzą uczestnicy spotkania, słuchają wykładu

WFOŚiGW w Gdańsku na Pomorskim Eko Forum

W Centrum Kongresowo – Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku odbyło się Pomorskie Eko Forum. To jedna z największych debat środowiskowych w województwie pomorskim. Konferencja dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie. Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego. Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum. Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione są wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska  – mówi Agnieszka Orłowska – organizatorka Forum.

Podczas Eko Forum poruszone zostały najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska. Spotkali się przedstawiciele administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi. Nie zabrakło rozmów, prezentacji dobrych praktyk i rozwiązań technologicznych. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń. 

Uczestnicy spotkania przekonywali, że każdy z nas ma wpływ na zmiany klimatu. Od naszych codziennych wyborów zależy przyszłość planety, na której żyjemy. Warto zatem podejmować różne decyzje z myślą o środowisku. Na przykład oszczędzać wodę, pić wodę z kranu, zbierać deszczówkę.  Wyeliminować plastik. I zadbać o dobrą jakość powietrza.

Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku – podsumował rok realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zapewnił, że w tym roku zlikwidowanych zostanie 7 000 starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Zastąpione one zostaną kotłami gazowymi, na biomasę, olejowymi, pompami ciepła lub budynki podłączone zostaną na sieci ciepłowniczej. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Szacujemy, że pod koniec tego roku będziemy mieli już 10 000 wniosków. Zachęciliśmy pomorskie gminy do udziału w tym programie. Ich liczba systematycznie rośnie. Zamierzamy też uprościć procedury związane z „Czystym Powietrzem” – powiedział prezes Maciej Kazienko.

Anna Jakób – wiceprezes Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – powiedziała, że jest pod niesamowitym wrażeniem liczb w programie „Czyste Powietrze”. Walka o dobrą jakość powietrza to proces wymagający konsekwencji i wytrwałości – stwierdziła. Anna Jakób poinformowała, że w Gdańsku – między innymi dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nie ma lokalnych kotłowni węglowych. Zastąpienie węgla ciepłem dostarczanym z miejskiej sieci ciepłowniczej obniża emisję dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery.

Na Pomorskim Eko Forum Joanna Przytarska z WFOŚiGW w Gdańsku przedstawiła założenia kampanii „Pomorscy czują klimat”. Kampania od trzech lat jest realizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wśród mieszkańców województwa pomorskiego i odwiedzających nasz region turystów. Bohaterowie  – Rodzina Pomorskich – uświadamiają, jak ogromny wpływ na środowisko mają nasze codzienne wybory i zachowania. Kampania porusza tematy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, racjonalnym korzystaniem z zasobów oraz koniecznością ochrony różnorodności biologicznej. W ramach projektu prowadzona była także edukacja bezpośrednia. W trakcie imprez plenerowych edukatorzy zachęcali poprzez gry do poznania przyrodniczych atrakcji Pomorza, prawidłowej segregacji odpadów czy racjonalnego korzystania z kurczących się zasobów naturalnych. Kampanii towarzyszy także interaktywna wystawa plenerowa. W prosty sposób tłumaczy ona zjawiska przyrodnicze. Przewodnikiem po ekspozycji jest Rodzina Pomorskich, która edukuje w sposób ciekawy i niebanalny.

Previous Wstrzymanie wypłat dofinansowania wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.