Przejdź do treści
x

41 mld zł na ekoinwestycje w Polsce

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody 25 – lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zorganizowana została konferencja prasowa, debata ekspercka, otwarta została wystawa fotograficzna. W uroczystości udział wzięli: minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak oraz prezesi Wojewódzkich Funduszy. Nie zabrakło także parlamentarzystów: posłanki Anny Paluch oraz senatorki Alicji Zając. Spotkanie poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są ważnym filarem finansowania proekologicznych inwestycji w Polsce. W ciągu 25 lat Fundusze przeznaczyły około 41 miliardów złotych na ekoinwestycje, które służą poprawie stanu środowiska i jakości życia Polaków – powiedział minister środowiska. Wspomniał też o realizacji programu „Czyste Powietrze”. To wielkie dzieło w walce o dobre powietrze. Pracy będzie naprawdę sporo, program potrwa 10 lat i kosztować będzie ponad 100 miliardów złotych. Prezes Kazimierz Kujda poinformował, że wiele projektów Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska realizowały wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. System finansowania ochrony środowiska w Polsce sprawdził się, jest efektywny, powszechnie chwalony w Europie i na świecie.

Otwarta została wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze projekty realizowane w ostatnim ćwierćwieczu przez poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WFOŚiGW w Gdańsku zaprezentował projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”. Poprzez to przedsięwzięcie chcieliśmy pokazać, że kiedyś plaże były zamknięte, nie można było się kąpać, a dzięki inwestycjom dofinansowanym ze środków naszego Funduszu ograniczony został spływ zanieczyszczeń do wód morskich. Zapełniły się plaże, nad polskim morzem pojawili się turyści i wczasowicze. Teraz mamy zupełnie inną rzeczywistość niż kilkadziesiąt lat temu – powiedział prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko.

Przed budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej funkcjonowało edukacyjne miasteczko  ekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprezentował środowiskowe koło fortuny. Do zakręcenia kołem ustawiała się kolejka chętnych.

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków – to bilans 25 – letniej działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne Fundusze wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy i tworzenie „zielonych” miejsc pracy, a z efektów ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. Do powietrza trafiło blisko 10 milionów ton mniej dwutlenku węgla. Wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne o łącznej długości około 100 000 km wystarczyłyby, aby okrążyć kulę ziemską dwa i pół raza. W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 000 komunalnych oczyszczalni ścieków. Z finansowej pomocy Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.

W Polsce od ćwierćwiecza działa unikatowy w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wojewódzkie Fundusze to niezależne instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe, jak funkcjonujący na terenie całego kraju NFOŚiGW z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

 

Relacja z obchodów 25 - lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej