Przejdź do treści
x
sikora modraszka

Aktualizacja Regulaminu konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2022)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wprowadził aktualizację do „Regulaminu konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2022)” - zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu.

Zmieniony został regulamin konkursu oraz wydłużono termin składania wniosków do 31.12.2021 r.

Zaktualizowany regulamin dostępny jest tutaj.