Przejdź do treści
x

Co robić, gdy…

WWF Polska przygotował i udostępnił praktyczny poradnik obywatelskiego postępowania w sytuacjach, gdy napotkamy przypadki łamania prawa w środowisku. Co zrobić, gdy znajdziemy dzikie wysypisko śmieci, trafimy na dzikie, i do tego ranne, zwierzę w mieście? Gdy spotkamy się z kłusownictwem, umyślnym płoszeniem zwierząt, niszczeniem gniazd ptasich, nor i legowisk, zauważymy wiosenne wypalanie traw, palenie w piecach odpadami, nielegalne odprowadzanie ścieków – bezsprzecznie należy reagować.

Poradnik opisuje nie tylko konkretne przypadki, z jakimi możemy się na co dzień zetknąć w swoim otoczeniu, ale drogę postępowania, przepisy, na jakie warto powołać się przy zgłaszaniu tych sytuacji odpowiednim służbom, a nawet wzory odpowiednich pism. Kompendium pozwala także usystematyzować wiedzę prawną dotyczącą tego typu spraw.

Interwencja z naszej strony, w zależności od sytuacji i problemu, pozwoli ograniczyć szkody w środowisku, zapobiegnie znacznym stratom przyrodniczym, ograniczy także niepotrzebne cierpienie pojedynczych zwierząt. Zgłaszając przypadki łamania prawa w środowisku pomagamy również kształtować prawidłowe postawy społeczne wobec innych ludzi, zwierząt i roślin.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem na stronie https://www.wwf.pl/aktualnosci/co-robic