Przejdź do treści
x
Plakat promujący program "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze – spotkanie w gminach

Od 4 września 2018 r. do 10 października 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadzi cykl spotkań dotyczących realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone w poszczególnych gminach na terenie całego województwa pomorskiego. Eksperci z WFOŚiGW w Gdańsku poinformują jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynku.

Podstawowym celem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe to będzie dzięki wymianie źródeł ciepła na nowe i termomodernizacji budynków. W ramach Programu dofinansowanie mogą otrzymać w szczególności przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami budynków. Intensywność udzielonego wsparcia finansowego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu wnioskodawcy.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy spotkań w województwie pomorskim.  O terminach kolejnych, będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie Funduszu. Należy śledzić poniżej zamieszczony harmonogram spotkań.