Przejdź do treści
x
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy gminą Pruszcz Gdański a WFOŚiGW w Gdańsku. Od lewej siedzą: Teresa Jakubowska - zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku, Marcin Osowski - prezes WFOŚiGW w Gdańsku, Magdalena Kołodziejczak - wójt gminy Pruszcz Gdański

Czyste Powietrze w Pruszczu Gdańskim

Gmina Pruszcz Gdański podpisała list intencyjny z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze jest niezwykle interesujący i korzystny dla mieszkańców. Włączenie gminy z pewnością wpłynie na jego jeszcze szersze wykorzystanie. Przeprowadzimy akcję informacyjną wśród naszych mieszkańców i zaczniemy działać na szeroką skalę. Co szczególnie ważne, ogromną zachętą jest uproszczona procedura – wyjaśnia Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.    

Bardzo nas cieszy, że gmina wiejska Pruszcz Gdański dołącza do grona pomorskich samorządów, które wspólnie z nami zadbają o efektywniejsze wdrażanie programu Czyste Powietrze. Liczymy, że pozostałe gminy również zdecydują się ułatwić swoim mieszkańcom skorzystanie z tego programu. Czyste Powietrze to największa inicjatywa wdrażająca nowoczesne technologie na masową skalę, zatem rola samorządów lokalnych ma tu istotne znaczenie – tłumaczy Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Rządowy program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę przestarzałych kotłów i ocieplenie jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dotychczas WFOŚiGW w Gdańsku zawarł porozumienia z 44 pomorskimi gminami. Ich mieszkańcy mogą formalności załatwić w swojej gminie, bez konieczności przyjazdu do Gdańska.

Ze złożonych 8 532 wniosków o dofinansowanie, WFOŚiGW w Gdańsku podpisał już 6 927 umów i wypłacił 40 mln zł.