Przejdź do treści
x

Dobra Energia

W Gdańsku odbyła się konferencja promująca czystą energię i energooszczędne budownictwo „Dobra energia”. To czwarte tego typu spotkanie w Polsce, po Gdańsku podobne sympozja zorganizowane zostaną jeszcze w dwóch innych miastach. Konferencja zorganizowana została w ramach 7. Pomorskich Dni Energii.

Spotkanie honorowym patronatem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. „Pomorskie Dni Energii to doskonała okazja, aby dyskutować o energetyce w Polsce, organizować wydarzenia związane z energetyką. Poświęcone są one poszanowaniu energii, odnawialnym źródłom energii, efektywności energetycznej” – napisał w liście do uczestników spotkania marszałek.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku aktywnie uczestniczy w Pomorskich Dniach Energii. W tym roku, we wrześniu, zorganizował konferencję „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje, plany, wizje”. Wzięli w niej udział pomorscy samorządowcy, przedsiębiorcy oraz doradcy energetyczni z całej Polski. Dzień później w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbył się Dzień Otwarty. Odwiedziło nas kilkuset gości zainteresowanych walką o czyste powietrze Pomorza.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie mogło zatem zabraknąć na debacie „Dobra energia”. W panelu „Energia jutra, Polska jutra” uczestniczył doradca energetyczny Marcin Gregorowicz z WFOŚiGW.

Podczas debaty Bartłomiej Zysiński z Polskiej Izby Magazynowania Energii zaproponował, aby rozwijać energetykę odnawialną w skali mikro. „Takie rozwiązanie tworzy olbrzymią liczbę miejsc pracy, ale i gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. Wiatrem i słońcem nie zarządzimy. Trzeba budować magazyny, energię można przecież nadprodukować, a potem wykorzystać” – tłumaczył.

W Europie energetyka odnawialna się rozwija. Warto wspierać w tym zakresie małe i średnie firmy, pomóc im w budowaniu konsorcjów. Zwiększyć należy także udział lokalnych firm” – dodał Adam Mikołajczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Joanna Tobolewicz z Urzędu Miasta Gdańska przekonywała, że najwięcej problemów tworzy ubóstwo energetyczne. „Powoduje ono, że przy najlepszych odnawialnych źródłach energii, tych osób nie będzie na nie stać - wyjaśniała. „Gdańsk realizuje termomodernizację w wielu budynkach, ale jest to możliwe w dużej mierze dzięki wsparciu zewnętrznemu. W mieście jest dużo starych, zabytkowych obiektów. Jak przeprowadzić w nich termomodernizację, jednocześnie przestrzegając wymagań konserwatora zabytków? Teraz docieplany będzie Wielki Młyn z XIV wieku. Koszty poniesione na docieplenie zabytkowego budynku zwracają się od 60 do 100 lat” - poinformowała Joanna Tobolewicz.

Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mówił o wsparciu finansowym i merytorycznym, środkach unijnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Edukujemy i wspieramy merytorycznie inwestorów. W Funduszu działa zespół doradców energetycznych, który pomaga przy realizacji różnych projektów. Oferuje wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji na terenie województwa pomorskiego, proponuje dostępne na rynku źródła finansowania, przeprowadza szkolenia oraz działania informacyjno-edukacyjne, wspiera w przygotowaniu dokumentacji oraz weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej”.

To bardzo dobrze, że jest takie wsparcie dla inwestorów, że mają oni pomoc” – dodał Bartłomiej Zysiński.

Paulina Nesteruk-Łuczyńska z IKEA odpowiedziała na pytanie jak firma może pogodzić wypracowywanie zysku z dbałością o środowisko. „Inwestujemy w odnawialne źródła energii. Mamy w Polsce sześć farm wiatrowych. Produkują one tyle energii, ile potrzebują wszystkie nasze budynki. Zdajemy sobie sprawę, że jako globalna firma wywieramy wpływ na społeczeństwo, na kształtowanie ich nawyków. Każdy chce żyć w czystym środowisku, a my chcemy to w jakimś zakresie zapewnić. Chcemy do tego zachęcić naszych pracowników i klientów”.

Słupsk jest pierwszym miastem w Polsce, w którym realizowana jest strategia miasta zrównoważonego” – wskazała Beata Maciejewska z Urzędu Miejskiego w Słupsku. „Rozdaliśmy 5000 żarówek ledowych. Trafiły one do mieszkańców oraz obiektów publicznych takich jak przedszkola i szkoły. Naszym celem było, aby ludzie przekonali się jakie to rozwiązanie przyniesie im oszczędności. I jaki był wynik? 20% mniejsze było zużycie energii elektrycznej. A wiemy, że poczta pantoflowa działa. Zanieczyszczone powietrze to równia pochyła”.

Fundusz wspiera różne kampanie organizowane przez samorządy. Uczą one, że warto oszczędzać energię , nawet jej niewielkie ilości” - objaśniał Marcin Gregorowicz. „Edukacja przynosi konkretne korzyści. Przekonujemy naszych pracowników, że mają dużą rolę do odegrania” – dodała Paulina Nesteruk-Łuczyńska. „Nie zapominajmy także o naszych starych dobrych tramwajach i trolejbusach” – dorzuciła Joanna Tobolewicz. „Ekologia jest dla rozsądnych. Picie wody z kranu zamiast butelkowanej przynosi rocznie 957 zł zysku. Możemy mieć więcej pieniędzy w kieszeni, a dzięki temu jeszcze zyska ziemia, która będzie czystsza” - podsumowała Beata Maciejewska.

W ramach konferencji odbyły się jeszcze dwie debaty „Energia odnawialna - to się naprawdę opłaca” oraz „Energooszczędne: dom, miasto, gmina”.