Przejdź do treści
x
Doradztwo energetyczne logo

Doradcy Energetyczni wspierają pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

21 maja 2018 r. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku przeprowadził kolejne szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podczas  spotkania Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku przedstawili informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w celu uzyskania oszczędności.  Zapoznali się również z podstawowymi zasadami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, w tym utrzymaniem w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu w celu uniknięcia powstawania grzybów i pleśni. Doradcy Energetyczni poinformowali słuchaczy jak prawidłowo odczytywać dane na fakturach za energię i gaz oraz przedstawili możliwości zmiany taryf. Zaprezentowali ponadto dobre praktyki pozwalające na obniżenie rachunków za media. Prelegenci omówili  również sposoby prawidłowego ocieplania budynków oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja o możliwościach uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne na działania proekologiczne.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach  projektu Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku prowadzą usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej, działań służących poprawie jakości powietrza oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. Do zadań doradców należy również m.in. wspieranie samorządów w tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opiniowanie innych, gminnych dokumentów z zakresu ochrony powietrza. Z bezpłatnego wsparcia Doradców mogą skorzystać wszystkie podmioty, w tym samorządy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy osoby fizyczne.

Na potrzeby szkoleń, Ministerstwo Środowiska opracowało poradnik, informator oraz ulotkę informacyjną „Czyste ciepło w moim domu bez paliw stałych”. Natomiast NFOŚiGW wraz z partnerami projektu POIiŚ przygotował broszurę dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (wyłącznie w wersji elektronicznej). Z treścią publikacji można zapoznać się poniżej.  

 

Zestawienie znaków