Przejdź do treści
x
Samochód ratowniczo-gaśniczy

Florian – rozstrzygnięty!

Zakończony został nabór wniosków „FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał dofinansowanie dla 17. pomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Florian to inicjatywa, w ramach której pomorskie OSP i Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe otrzymują dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Dotacje udzielone zostają ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnione przez NFOŚiGW w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.  

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w zakładce Konkursy.