Przejdź do treści
x
Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań wspierających efektywność energetyczną i ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Na zdjęciu panele fotowoltaiczne na południowej elewacji siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

KONKURS NA NAJLEPSZE DZIAŁANIE NISKOEMISYJNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wsparł ogromną liczbę działań poprawiających stan powietrza. Od zadań typowo inwestycyjnych, takich jak budowa instalacji oczyszczania spalin, rozbudowę sieci ciepłowniczych czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, po działania edukacyjne kształtujące odpowiednie postawy wśród mieszkańców regionu.

Mamy świadomość, że powstaje wiele przemyślanych, kompleksowych, czasami nawet innowacyjnych projektów. Chcemy wspierać wszystkie cenne przedsięwzięcia, których efekty wpisują się w strategię naszego działania.

W związku z powyższym Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku ufundował nagrody w konkursie na Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

- Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018 – Inwestycja

- Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018 – Edukacja.

W ramach konkursu oceniane są przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności polegające na:

  1. kompleksowych modernizacjach obiektów lub systemów zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii lub surowców energetycznych,
  2. towarzyszącym poprawie efektywności energetycznej, znacznym obniżeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym przede wszystkim emisji pyłów zawieszonych oraz benzoalfapirenu,
  3. prowadzeniu skutecznych akcji edukacyjnych, zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej i kształtowania prawidłowych postaw w zakresie efektywności energetycznej
    i ochrony powietrza.

Działania niskoemisyjne mogą zgłaszać wszystkie podmioty zaangażowane w wykonawstwo, eksploatację, prowadzenie, bądź promocję przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w województwie pomorskim.

Przedsięwzięcie należy zgłosić poprzez złożenie wniosku będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczna na adres pde@wfos.gdansk.pl oraz złożyć w siedzibie Funduszu do dnia 05.09.2018r.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 20.09.2018 r. w trakcie konferencji SMART METROPOLIA 2018.

Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dla Konkursu znajdą Państwo w dziale Konkursy.