Przejdź do treści
x

Kuling nagrodzony! XXIII Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING otrzymała Nagrodę Bursztynowego Mieczyka w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nagrodę, podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności, wręczył Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

GBPW KULING to zespół ornitologów, miłośników ptaków i nadbałtyckiej przyrody. Nazwa wywodzi się z kaszubskiej gwary, w której słowo „kuling” określa większe gatunki ptaków z grupy siewkowców. Jednym z nich jest kulik wielki, który jest symbolem stowarzyszenia.

KULING powstał w 1984 roku. Od początku działalności jego członkowie zajmowali się badaniami migrujących ptaków wodno – błotnych. Zauważyli potrzebę ochrony tych ptaków i ich siedlisk. Było to jednak trudne do zrealizowania bez edukacji przyrodniczej. Stowarzyszenie prowadzi ją obsługując ruch turystyczny w rezerwacie „Mewia Łacha”, dzięki wybudowanej trzy lata temu platformie widokowej. Wieża powstała dzięki środkom własnym GBPW KULING oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Platforma stanowi element ścieżki edukacyjnej. Od maja do września goście odwiedzający rezerwat mogą uczestniczyć w pogadankach i obserwacjach przyrodniczych. Przyglądają się fokom, lęgowym, migrującym ptakom i jednocześnie nie zakłócają tym zwierzętom spokoju. „Jest to bardzo nowoczesna i równocześnie prosta forma bezpośredniej edukacji, powstała w odpowiedzi na potrzebę świadomego korzystania ze środowiska wybrzeża przez coraz większą liczbę osób” – wyjaśnia Jowita Kurach ze stowarzyszenia. Członkowie Grupy Badawczej co roku organizują obozy obrączkarskie, liczą zimujące na Zatoce Gdańskiej ptaki wodne, prowadzą monitoring i chronią zagrożone gatunki ptaków na naszych wybrzeżu.

W ostatnich latach większość działań realizowanych jest na Wyspie Sobieszewskiej, w rezerwacie przyrody Mewia Łacha, gdzie m.in. gniazduje rybitwa czubata i sieweczka obrożna. We wszystkich  działaniach uczestniczą wolontariusze. W pracach związanych z czynną ochroną rezerwatów, badaniami naukowymi oraz edukacją ekologiczną bierze udział około 150 ochotników.

W oparciu o badania naukowe prowadzone przez KULING powstało ponad 150 prac naukowych, opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych.   

Nagroda Bursztynowego Mieczyka przyznawana jest od 1994 roku. Otrzymują ją najlepiej działające organizacje pozarządowe w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z województwa pomorskiego. Od początku nagroda zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego, dlatego m.in. nosi jego imię. Za ideę i koncepcję nagrody odpowiada Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych. W 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który funduje nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.