Przejdź do treści
x

LED dla szkół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił dwa konkursy, których celem jest ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, a także zwiększenie efektywności energetycznej w pomorskich przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Osiągnięcie tego efektu możliwe będzie poprzez zastąpienie starych, energochłonnych żarówek nowoczesnym oświetleniem w technologii LED. Zyska środowisko, ale i poprawią się warunki nauczania.

Zarówno w konkursie „LED dla pomorskich szkół”, jak i „LED dla uczelni publicznych” działania polegają na modernizacji i rozbudowie oświetlenia w szkolnych klasach lub salach wykładowych i na korytarzach budynków.

Oświetlenie typu LED jest energooszczędne, niższe są też koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem. Jest też o wiele trwalsze.

W ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół” dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymało dziewięć gmin wiejskich, „LED dla uczelni publicznych” – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Na terenach wiejskich jest wiele szkół, w których stosowane jest stare, pochłaniające dużo energii elektrycznej oświetlenie. Bez finansowego wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gminy same nie dałyby rady wymienić go na nowoczesne. WFOŚiGW w Gdańsku pokrywa 80% kosztów inwestycji: 60% to pożyczka, 20% - dotacja.

Jednym z pierwszych projektów, który został zrealizowany w ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół” było zadanie polegające na modernizacji oświetlenia w Zespole Szkół w Redzikowie. Na nowe wymienione zostały 894 żarówki. Rocznie emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o prawie 56 ton, oszczędność energii elektrycznej to około 70 MWh. „Odpowiednie oświetlenie ma znaczny wpływ na samopoczucie uczniów, większą aktywność fizyczną i przede wszystkim koncentrację podczas nauki. Pozwala lepiej skupiać się na wykonywanych czynnościach, co przekłada się na pozytywne wyniki w nauce. Realizacja zadania ma także ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego naszego regionu, promującego się jako obszar przyjazny mieszkańcom i turystom” – twierdzi Katarzyna Sikora - specjalista ds. energii odnawialnej w Urzędzie Gminy Słupsk.

10 projektów realizowanych w ramach konkursów „LED dla pomorskich szkół” i „LED dla uczelni wyższych” otrzyma około 1,5 mln dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.